Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 14 juni 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Korruptionsbekämpning (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov
  4.2.Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab
  4.3.Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Omröstning
  7.1.Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (omröstning)
  7.2.Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (omröstning)
  7.3.Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (omröstning)
  7.4.Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (omröstning)
  7.5.Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (omröstning)
  7.6.Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (omröstning)
  7.7.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (omröstning)
  7.8.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (omröstning)
  7.9.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 för att anpassa dem till utvecklingen inom sektorn (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (omröstning)
  7.10.Invändning mot kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (B8-0299/2018) (omröstning)
  7.11.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (omröstning)
  7.12.Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (B8-0274/2018) (omröstning)
  7.13.Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (B8-0274/2018)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Större interpellationer (debatt)
  14.1.Israels deltagande i projekt som finansieras genom Horisont 2020
 15.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 16.Framställningar: se protokollet
 17.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 18.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
 20.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (573 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2752 kb)
Senaste uppdatering: 8 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy