Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 2. juli 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Valgs prøvelse: se protokollen
 7.Undersøgelse af foreneligheden af en opgave, som betros et medlem: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Arbejdsplan
 15.Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (forhandling)
 16.Integrerede landbrugsstatistikker (forhandling)
 17.Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden (forhandling)
 18.Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (forhandling)
 19.Klimadiplomati (forhandling)
 20.Den 73. samling i FN's Generalforsamling (forhandling)
 21.Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (kortfattet forelæggelse)
 22.3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (kortfattet forelæggelse)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (516 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2721 kb)
Seneste opdatering: 28. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik