Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Έλεγχος της συμβατότητας αποστολής που ανατέθηκε σε βουλευτή: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (συζήτηση)
 16.Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (συζήτηση)
 17.Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (συζήτηση)
 18.Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου (συζήτηση)
 19.Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (συζήτηση)
 20.73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (συζήτηση)
 21.Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (516 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2721 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου