Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 2. heinäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 6.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 7.Jäsenelle uskotun tehtävän yhteensopivuuden tutkiminen: ks. pöytäkirja
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 10.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 12.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 13.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Käsittelyjärjestys
 15.Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelma (keskustelu)
 16.Integroidut maatilatilastot (keskustelu)
 17.Maailman alkuperäiskansojen oikeuksien loukkaaminen (keskustelu)
 18.Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa (keskustelu)
 19.Ilmastodiplomatia (keskustelu)
 20.Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto (keskustelu)
 21.Kaupunkien asema unionin institutionaalisissa puitteissa (lyhyt esittely)
 22.3D-tulostus: teollis- ja tekijänoikeudet sekä siviilioikeudellinen vastuu (lyhyt esittely)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (516 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2721 kb)
Päivitetty viimeksi: 28. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö