Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Poniedziałek, 2 lipca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 6.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 7.Badanie zgodności funkcji powierzonej posłowi: Patrz protokól
 8.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 10.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Składanie dokumentów: patrz protokół
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (składanie dokumentów): Patrz protokól
 14.Porządek obrad
 15.Europejski program rozwoju przemysłu obronnego (debata)
 16.Zintegrowane statystyki rolne (debata)
 17.Łamanie praw rdzennej ludności na świecie (debata)
 18.W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa (debata)
 19.Dyplomacja klimatyczna (debata)
 20.73. sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (debata)
 21.Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (krótka prezentacja)
 22.Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (krótka prezentacja)
 23.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (516 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2721 kb)
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności