Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 2 juli 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.Undersökning av förenligheten av ett uppdrag som anförtrotts en ledamot: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram (debatt)
 16.Integrerad statistik över jordbruksföretag (debatt)
 17.Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen (debatt)
 18.De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (debatt)
 19.Klimatdiplomati (debatt)
 20.FN:s generalförsamlings 73:e session (debatt)
 21.Städernas roll inom unionens institutionella ramar (kortfattad redogörelse)
 22.Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar (kortfattad redogörelse)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (516 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2721 kb)
Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy