Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2037(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0203/2018

Ingivna texter :

A8-0203/2018

Debatter :

PV 02/07/2018 - 21
CRE 02/07/2018 - 21

Omröstningar :

PV 03/07/2018 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0273

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg Reviderad upplaga

12.1. Städernas roll inom unionens institutionella ramar (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
Anföranden på video
 

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania

 
  
MPphoto
 

  Curzio Maltese (GUE/NGL). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, (inizio dell'intervento senza microfono) ... e poi i diritti universali dell'uomo.

Fin dall'inizio le città sono state dunque il più importante e innovativo laboratorio politico d'Europa e sono tornate oggi a ricoprire un ruolo essenziale di baluardo dei diritti, con la crisi degli Stati nazione e il declino delle nostre democrazie, minacciate, da un lato, dalla perdita di sovranità popolare imposta da un modello oligarchico di Unione e, dall'altro, dall'avanzare di pulsioni reazionarie e di chiusura verso l'esterno.

Noi abbiamo votato a favore di questa relazione perché è un primo passo verso il riconoscimento delle reti delle città europee, del ruolo che meritano e del possibile ruolo creativo che potranno svolgere nel riavvicinare i cittadini alle nostre istituzioni.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący. Nie wiem, czy w tym rozgardiaszu jest sens przemawiać. Może chwileczkę poczekamy, aby eurodeputowani mogli opuścić salę, bo my się nie słyszymy nawzajem. (prośba przewodniczącego o opuszczenie sali skierowana do posłów)

Byłem prezydentem dużego miasta przez jedenaście lat i wiem jak jest zbudowany kapitał społeczny, kapitał ekonomiczny, jak i również ten, który jest ważny z punktu widzenia przyszłości Europy. Z tego sprawozdania cieszę się z dwóch powodów – po pierwsze dlatego, że to odnotowuje, a po drugie, że wskazuje czy też proponuje, aby w dużych miastach istotnych z punktu widzenia rozwoju Europy problematyka europejska była reprezentowana nie tylko przez określoną aktywność tych miast, ale także określone osoby które w rad... (koniec wystąpienia poza mikrofonem)

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Zagłosowałam dzisiaj za sprawozdaniem dotyczącym roli miast w instytucjonalnych ramach Unii Europejskiej, ponieważ uważam, iż rezolucja jest wspaniałą okazją do podkreślenia unijnych programów i polityki skierowanej do miejskich aglomeracji. Jest odpowiednim momentem do refleksji nad tym, jak przybliżać wiedzę mieszkańców miast na temat programów unijnych. Czy wiemy, do ilu paryżan, berlińczyków, warszawiaków czy opolan dotarliśmy z informacją o inicjatywach takich jak: URBAN, Europejska Stolica Innowacji, Porozumienie Burmistrzów czy koncepcja „Inteligentne miasta i społeczności”?

Mam to szczęście, że jedno z miast, które reprezentuję tutaj w Parlamencie – Wrocław – posiada przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Daje to z pewnością większe możliwości dotarcia z rzetelną informacją na temat prac unijnych instytucji do szerszego grona odbiorców, jak i większe szanse obalania fake newsów. Wielu obywateli pozostaje jednak poza zasięgiem tych informacji. Świadczy o tym frekwencja w europejskich wyborach. Zbyt często spotykam się z obywatelami, którzy są zdziwieni kompetencjami i zakresem zadań europosłów.

Powinniśmy poważnie przemyśleć, jak wesprzeć działania europejskich przedstawicielstw, być może pomyśleć o mobilnych biurach, aby większa ilość miast miała bliższy kontakt z instytucjami. Przedstawiciele miasta w biurze we Wrocławiu proponowali stworzenie odpowiednich aplikacji online, a to z pewnością inicjatywy warte uwagi.

Jeszcze raz gratuluję sprawozdania i bardzo ciekawej opinii komisji REGI autorstwa Jana Olbrychta.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já jsem tento materiál také podpořil. Považuji za důležité zabývat se otázkou zapojení měst a obcí do rozhodovacího procesu v Evropské unii a také do jednotlivých evropských politik, zvláště do politiky soudržnosti. Myslím si, že je správné, pokud nevedeme debatu pouze o tom, že jednotlivé regiony mají být zapojeny do politiky soudržnosti, ale také jednotlivá větší města. Vnímám to v České republice ve vztahu k Praze jako našemu hlavnímu městu, kdy řešíme celou řadu investičních projektů a rádi bychom využili některé další možnosti z evropských peněz, jak tyto projekty spolufinancovat, třeba otázku dostavby další trasy metra. Takže já toto velmi vítám, vítám také myšlenku, která je v materiálu popsána, která se týká účasti ve složení ve Výboru regionů, jak do tohoto orgánu více zapojit jednotlivé územní samosprávy, ne pouze regiony. Samozřejmě ta myšlenka je určitě správná, doufám, že nepovede k nějakému sváru mezi obcemi a mezi regiony o to, jaké budou mít zastoupení v tomto orgánu.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem rovněž tento materiál podpořil. Pokládám roli měst pro naši budoucnost za mimořádně důležitou. Až 80 % evropské populace do několika let bude žít v největších městech v Evropě. A to je skutečně ohromující výzva pro kvalitu života, dostupnou infrastrukturu, dostatečné veřejné služby v těchto městech, zvládnutí územního plánování a obecně udržitelný rozvoj měst a obcí. To je skutečně velmi výrazná výzva pro naše budoucí období.

Mohu připomenout rovněž problém suburbanizovaných území, to jsou ta území, která přiléhají k těm největším městům formou aglomeračních prstenců. A v těchto prstencích vznikají skutečně velmi zásadní témata pro další rozvoj. Jsem rád, že zpráva tato témata popisuje, a jsem rád, že se nevyhnula i velmi třeskutému problému, a to je zastoupení ve Výboru regionů, kde pevně věřím, že by mělo dojít v následujícím období ke změně zastoupení v tomto poradním orgánu.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Mr President, I don’t always enjoy being the wicked fairy who turns up at the end of the christening and puts a damper on things. But I have to ask, as so often: what on earth is the European Union doing having a policy on telling cities what to do and what to debate and what to fund?

I suppose that for some Members – and I understand this – there is a romantic historical appeal, a vision of a pre-nation states Europe where there is a loose confederation of city states innovating within the nexus of some Holy Roman Empire, or whatever. For the practical consequence, as with all these initiatives, is you end up just creating some new bureaucracy. You create a new group of people who become financially dependent on the European Union; you start getting an EU officer in every place who knows that he has to look to the Brussels institutions for every improvement in life. The paradox is that it was precisely the diversity, the variety of the pluralism of Europe that first elevated this continent above the run of humanity. And that is the tradition on which we seem to have turned our backs.

 
Senaste uppdatering: 15 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy