Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 3 юли 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Преглед на Българското председателство на Съвета (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Преглед на Българското председателство на Съвета (продължение на разискването)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Представяне на програмата за дейностите на Австрийското председателство (разискване)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Състав на Парламента: вж. протокола
 10.Проверка на пълномощията
 11.Време за гласуване
  11.1.Споразумение за сътрудничество между ЕС и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (гласуване)
  11.2.Удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между ЕС и САЩ (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (гласуване)
  11.3.Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (гласуване)
  11.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2017/009 FR/Air France – Франция (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (гласуване)
  11.5.Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (гласуване)
  11.6.Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (гласуване)
  11.7.Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (гласуване)
  11.8.Интегрираната статистика за земеделските стопанства (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (гласуване)
  11.9.Нотифициране на инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура: отмяна (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (гласуване)
  11.10.Мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (гласуване)
  11.11.Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (гласуване)
  11.12.Дипломация в областта на климата (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
  12.1.Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Интегрираната статистика за земеделските стопанства (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Дипломация в областта на климата (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 16.Заключения от заседанието на Европейския съвет на 28 – 29 юни (разискване)
 17.Внасяне на документи: вж. протокола
 18.Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт - Дневното и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на почивка чрез тахографи - Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния транспорт (разискване)
 19.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (разискване)
 20.Епидемия от ебола в в Демократична република Конго (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 22.Състав на политическите групи: вж. протокола
 23.Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (разискване)
 24.Определение за МСП (разискване)
 25.Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения - Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕВРАТОМ и Армения (резолюция) (разискване)
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 27.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1055 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4918 kb)
Последно осъвременяване: 15 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност