Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 3. juli 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Status over det bulgarske rådsformandskab (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Status over det bulgarske rådsformandskab (fortsat forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Præsentation af det østrigske formandskabs aktivitetsprogram (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Velkomstord
 9.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 10.Valgs prøvelse
 11.Afstemningstid
  11.1.Samarbejdsaftale mellem EU og Kontoret for Luftfartssikkerhed i Afrika og Madagaskar (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (afstemning)
  11.2.Forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (afstemning)
  11.3.Europæisk fællesforetagende for højtydende databehandling (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (afstemning)
  11.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (afstemning)
  11.5.Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (afstemning)
  11.6.3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (afstemning)
  11.7.Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (afstemning)
  11.8.Integrerede landbrugsstatistikker (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (afstemning)
  11.9.Indberetning om investeringsprojekter i energiinfrastruktur: ophævelse (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (afstemning)
  11.10.Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (afstemning)
  11.11.Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (afstemning)
  11.12.Klimadiplomati (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
  12.1.Byers rolle i Unionens institutionelle ramme (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.3D-printning: immaterielle rettigheder og civilretligt erstatningsansvar (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Integrerede landbrugsstatistikker (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Klimadiplomati (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 14.Genoptagelse af mødet
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 16.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter: se protokollen
 18.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (forhandling)
 19.Migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets grænser (forhandling)
 20.Ebola-udbrud i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 21.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 22.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 23.Retningslinjer til medlemsstaterne med henblik på at forhindre, at humanitær bistand kriminaliseres (forhandling)
 24.Definitionen af SMV'er (forhandling)
 25.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien - Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1055 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (4918 kb)
Seneste opdatering: 15. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik