Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συζήτηση)
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Επισκόπηση της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (συνέχεια της συζήτησης)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Υποδοχή
 9.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έλεγχος της εντολής
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (ψηφοφορία)
  11.2.Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (ψηφοφορία)
  11.3.Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (ψηφοφορία)
  11.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (ψηφοφορία)
  11.5.Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (ψηφοφορία)
  11.6.Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (ψηφοφορία)
  11.7.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (ψηφοφορία)
  11.8.Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (ψηφοφορία)
  11.9.Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (ψηφοφορία)
  11.10.Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (ψηφοφορία)
  11.11.Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (ψηφοφορία)
  11.12.Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
  12.1.Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Διπλωματία στον τομέα του κλίματος (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Επανάληψη της συνεδρίασης
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών - Ημερήσιος και εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα, περίοδοι ανάπαυσης και εντοπισμός μέσω ταχογράφων - Προσαρμογή στις εξελίξεις στον κλάδο οδικών μεταφορών (συζήτηση)
 19.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (συζήτηση)
 20.Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (συζήτηση)
 24.Ο ορισμός των ΜΜΕ (συζήτηση)
 25.Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας - Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και της Αρμενίας (ψήφισμα) (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1055 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (4918 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου