Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 3. juuli 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Bulgaaria eesistumisaja ülevaade (arutelu)
 3.Istungi jätkamine
 4.Bulgaaria eesistumisaja ülevaade (arutelu jätkamine)
 5.Istungi jätkamine
 6.Austria eesistumise tegevuskava tutvustus (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Tervitus
 9.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 10.Volituste kontrollimine
 11.Hääletused
  11.1.ELi ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti vaheline koostööleping (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (hääletus)
  11.2.Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (hääletus)
  11.3.Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (hääletus)
  11.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (hääletus)
  11.5.Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (hääletus)
  11.6.Kolmemõõtmeline printimine ning sellega seotud probleemid intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (hääletus)
  11.7.Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (hääletus)
  11.8.Integreeritud statistika põllumajandusettevõtete kohta (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (hääletus)
  11.9.Euroopa Liidu energeetikataristu investeerimisprojektidest teatamine: kehtetuks tunnistamine (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (hääletus)
  11.10.Meetmed, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (hääletus)
  11.11.Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (hääletus)
  11.12.Kliimadiplomaatia (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.Kolmemõõtmeline printimine ning sellega seotud probleemid intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Integreeritud statistika põllumajandusettevõtete kohta (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Kliimadiplomaatia (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Istungi jätkamine
 15.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 16.Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 18.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris - Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine - Autoveosektori muutustega kohanemine (arutelu)
 19.Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (arutelu)
 20.Ebola puhang Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 22.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 23.Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (arutelu)
 24.VKEde määratlus (arutelu)
 25.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping - ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1055 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (4918 kb)
Viimane päevakajastamine: 15. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika