Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Padomes prezidentvalsts Bulgārijas darbības pārskats (debates)
 3.Sēdes atsākšana
 4.Padomes prezidentvalsts Bulgārijas darbības pārskats (debašu turpināšana)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Austrijas prezidentūras darba programmas izklāsts (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Oficiāla sveikšana
 9.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 10.Pilnvaru pārbaude
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Sadarbības nolīgums starp ES un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (balsošana)
  11.2.ES un ASV Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību pagarināšana (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (balsošana)
  11.3.Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (balsošana)
  11.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (balsošana)
  11.5.Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (balsošana)
  11.6.Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesības un civiltiesiskā atbildība (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (balsošana)
  11.7.Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (balsošana)
  11.8.Lauku saimniecību integrēta statistika (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (balsošana)
  11.9.Energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošana: atcelšana (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (balsošana)
  11.10.Pasākumi, lai stiprinātu administratīvo sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (balsošana)
  11.11.Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi pasaulē (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (balsošana)
  11.12.Klimata diplomātija (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesības un civiltiesiskā atbildība (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Lauku saimniecību integrēta statistika (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi pasaulē (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Klimata diplomātija (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Sēdes atsākšana
 15.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 16.Eiropadomes 28. un 29. jūnija sanāksmes secinājumi (debates)
 17.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 18.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (debates)
 19.Migrācijas krīze un humanitārā situācija Venecuēlā un pie tās robežām (debates)
 20.Ebolas vīrusslimības uzliesmojums Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 21.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 22.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 23.Dalībvalstīm paredzētas pamatnostādnes par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu (debates)
 24.MVU definīcija (debates)
 25.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses - Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1055 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (4918 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 15. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika