Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 3 juli 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Balans van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad (voortzetting van het debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Presentatie van het werkprogramma van het Oostenrijkse voorzitterschap (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Welkomstwoord
 9.Samenstelling Parlement: zie notulen
 10.Onderzoek geloofsbrieven
 11.Stemmingen
  11.1.Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Agentschap voor luchtvaartveiligheid in Afrika en Madagaskar (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (stemming)
  11.2.Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en de VS (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (stemming)
  11.3.Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor geavanceerde informatica (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (stemming)
  11.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (stemming)
  11.5.De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (stemming)
  11.6.Driedimensionaal printen: intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (stemming)
  11.7.Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (stemming)
  11.8.Geïntegreerde landbouwstatistieken (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (stemming)
  11.9.Mededeling van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur: intrekking (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (stemming)
  11.10.Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (stemming)
  11.11.Schending van de rechten van inheemse volkeren (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (stemming)
  11.12.Klimaatdiplomatie (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.De rol van steden binnen het institutionele kader van de Unie (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.Driedimensionaal printen: intellectuele-eigendomsrechten en civielrechtelijke aansprakelijkheid (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Geïntegreerde landbouwstatistieken (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Schending van de rechten van inheemse volkeren (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Klimaatdiplomatie (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Hervatting van de vergadering
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 16.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2018 (debat)
 17.Ingekomen stukken: zie notulen
 18.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer - Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen - Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (debat)
 19.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (debat)
 20.Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 22.Samenstelling fracties: zie notulen
 23.Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (debat)
 24.De definitie van kmo's (debat)
 25.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië - Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1055 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (4918 kb)
Laatst bijgewerkt op: 15 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid