Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Podsumowanie bułgarskiej prezydencji Rady (ciąg dalszy debat)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Przedstawienie programu działań austriackiej prezydencji Rady (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Oficjalne powitanie
 9.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 10.Weryfikacja mandatów
 11.Głosowanie
  11.1.Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (głosowanie)
  11.2.Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (głosowanie)
  11.3.Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (głosowanie)
  11.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (głosowanie)
  11.5.Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (głosowanie)
  11.6.Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (głosowanie)
  11.7.Europejski program rozwoju przemysłu obronnego (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (głosowanie)
  11.8.Zintegrowane statystyki rolne (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (głosowanie)
  11.9.Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej: uchylenie (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (głosowanie)
  11.10.Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (głosowanie)
  11.11.Łamanie praw rdzennej ludności na świecie (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (głosowanie)
  11.12.Dyplomacja klimatyczna (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Europejski program rozwoju przemysłu obronnego (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Zintegrowane statystyki rolne (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Łamanie praw rdzennej ludności na świecie (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Dyplomacja klimatyczna (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Wznowienie posiedzenia
 15.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 16.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca (debata)
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego - Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów - Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (debata)
 19.Kryzys migracyjny oraz sytuacja humanitarna w Wenezueli i na jej granicach (debata)
 20.Epidemia Eboli w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 21.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 22.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 23.Wytyczne dla państw członkowskich mające na celu zapobieganie kryminalizacji pomocy humanitarnej (debata)
 24.Definicja MŚP (debata)
 25.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią - Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (debata)
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1055 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4918 kb)
Ostatnia aktualizacja: 15 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności