Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 3. júla 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia bulharského predsedníctva Rady (rozprava)
 3.Pokračovanie prerušeného rokovania
 4.Bilancia bulharského predsedníctva Rady (pokračovanie rozpravy)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Prezentácia programu činnosti rakúskeho predsedníctva (rozprava)
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Oficiálne privítanie
 9.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 11.Hlasovanie
  11.1.Dohoda o spolupráci medzi EÚ a Agentúrou pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare (A8-0213/2018 - Jerzy Buzek) (hlasovanie)
  11.2.Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA (A8-0212/2018 - Rolandas Paksas) (hlasovanie)
  11.3.Spoločný európsky podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (A8-0217/2018 - Zigmantas Balčytis) (hlasovanie)
  11.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) (hlasovanie)
  11.5.Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) (hlasovanie)
  11.6.Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron) (hlasovanie)
  11.7.Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête) (hlasovanie)
  11.8.Integrované štatistiky fariem (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană) (hlasovanie)
  11.9.Oznamovanie investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry: zrušenie (A8-0211/2018 - Barbara Kappel) (hlasovanie)
  11.10.Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v oblasti dane z pridanej hodnoty (A8-0215/2018 - Roberts Zīle) (hlasovanie)
  11.11.Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (A8-0194/2018 - Francisco Assis) (hlasovanie)
  11.12.Diplomacia v oblasti klímy (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Úloha miest v inštitucionálnom rámci Únie (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski)
  12.2.Trojrozmerná tlač: práva duševného vlastníctva a občianskoprávna zodpovednosť (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)
  12.3.Program rozvoja európskeho obranného priemyslu (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)
  12.4.Integrované štatistiky fariem (A8-0300/2017 - Maria Gabriela Zoană)
  12.5.Porušovanie práv domorodého obyvateľstva vo svete (A8-0194/2018 - Francisco Assis)
  12.6.Diplomacia v oblasti klímy (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Pokračovanie prerušeného rokovania
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 16.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2018 (rozprava)
 17.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 18.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy - Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov - Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (rozprava)
 19.Migračná kríza a humanitárna situácia vo Venezuele a na jej hraniciach (rozprava)
 20.Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 22.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 23.Usmernenia pre členské štáty s cieľom zabrániť kriminalizácii humanitárnej pomoci (rozprava)
 24.Definícia MSP (rozprava)
 25.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom - Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (uznesenie) (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1055 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4918 kb)
Posledná úprava: 15. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia