Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 4 juli 2018 - Strasbourg Reviderad upplaga

Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU (debatt om en aktuell fråga)
MPphoto
 

  Bodil Valero (Verts/ALE). – Fru talman! Vi lever i en tid där grundmurade internationella och gemensamma värderingar utmanas: FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen, EU:s fördrag och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Våra gemensamma grundvärderingar får i dag i allt ökande grad stå tillbaka för egoism, nationalism och populism.

Och det är en populism som funnits där länge, som grott i skymundan, och som vi inte tagit på tillräckligt stort allvar, men som i Europa under de senaste åren har exploderat i omfång och letat sig in i regeringar och parlament.

Men om unionen inte längre bygger på gemensamma värderingar och rättsstatens principer, vad är då det sammanhållande kittet?

Om vi låter medlemsstaters inskränkningar av mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter passera utan att någon reagerar och sätter stopp kommer våra brott mot internationella och egna regler normaliseras och bli den nya normen, och då kan vi lika gärna skrota artikel 2 i fördraget. Och vad har vi då kvar?

Och det var med stor sorg som jag tog del av den italienske inrikesministerns uttalande om romer häromdagen. Medborgarskapet gör inte skillnad på majoritetsgrupp och minoritet, vi har alla samma rättigheter och skyldigheter. Men ändå särbehandlas särskilt romer överallt.

Till exempel förde svensk polis i en kommun ett register över romer i brottsbekämpande syfte tills det uppdagades att registret registrerade alla romer – barn, vuxna och gamla – enbart med grund i att de var romer, helt i strid med våra regelverk.

Och Salvini är tyvärr inte ensam politiker heller. I den svenska riksdagen har vi i dag en vice talman från ett högerextremt parti som anser att judar och samer från Sverige inte är svenskar.

Om vi som tror på människors lika värde, våra gemensamma grundvärderingar, står tillbaka och tillåter populisterna ta över det demokratiska samtalet ser det väldigt mörkt ut för Europa.

 
Senaste uppdatering: 27 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy