Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 4. juli 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 4.Drøftelse med Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, om Europas fremtid (forhandling)
 5.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 6.Afstemningstid
  6.1.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (afstemning)
  6.2.Reform af valgloven i Den Europæiske Union (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  6.3.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (A8-0177/2018 - László Tőkés) (afstemning)
  6.4.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (afstemning)
  6.5.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (afstemning)
  6.6.Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak (beslutning) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (afstemning)
  6.7.Aftale mellem EU og New Zealand om ændring af indrømmelser (Kroatiens tiltrædelse) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (afstemning)
  6.8.Statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank: clearing og betalingssystemer (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (afstemning)
  6.9.Beskatning af køretøjer: afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (afstemning)
  6.10.Forslag til ændringsbudget nr. 2/2018: Opførelse af overskuddet fra regnskabsåret 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
  6.11.Forslag til ændringsbudget nr. 3/2018: Forlængelse af faciliteten for flygtninge i Tyrkiet (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (afstemning)
  6.12.Kommissionens delegerede afgørelse om en EU-garanti til Den Europæiske Investeringsbank vedrørende investeringsprojekter uden for Unionen, for så vidt angår Iran (B8-0313/2018) (afstemning)
  6.13.Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (afstemning)
  6.14.Definitionen af SMV'er (B8-0304/2018) (afstemning)
  6.15.Forhandlinger om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Republikken Angola
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid (fortsat)
  9.1.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (afstemning)
  9.2.Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (afstemning)
  9.3.Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (afstemning)
  9.4.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Jordan om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.5.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tyrkiet om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.6.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Israel om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.7.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Tunesien om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.8.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Marokko om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.9.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Libanon om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.10.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Egypten om udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
  9.11.Indledning af forhandlinger om en aftale mellem EU og Algeriet og udveksling af personoplysninger til bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
  10.1.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Partnerskabsaftale mellem EU og EAEC og Armenien (beslutning) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 16.Afslutning af det tredje økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 17.Den nylige erklæring fra Italiens indenrigsminister om sintier og romaer og minoritetsrettigheder i EU (debat om et aktuelt spørgsmål)
 18.EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) - EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS): Europols opgaver (forhandling)
 19.Budget 2019 – Mandat for trepartsmødet (forhandling)
 20.Finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (forhandling)
 21.Tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om privatlivets fred (forhandling)
 22.De negative virkninger af lovgivningen om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet for EU-borgere (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 24.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1078 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5091 kb)
Seneste opdatering: 27. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik