Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 4. juuli 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 4.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Poola peaministri Mateusz Morawieckiga (arutelu)
 5.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 6.Hääletused
  6.1.Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (hääletus)
  6.2.Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  6.3.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (A8-0177/2018 - László Tőkés) (hääletus)
  6.4.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (hääletus)
  6.5.ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (hääletus)
  6.6.ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (hääletus)
  6.7.ELi ja Uus-Meremaa leping kontsessioonide muutmise kohta (Horvaatia ühinemine) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (hääletus)
  6.8.Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 22 muutmine (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (hääletus)
  6.9.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (hääletus)
  6.10.Paranduseelarve projekt nr 2/2018: 2017. aasta ülejäägi kandmine eelarvesse (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  6.11.2018. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 3 - Türgi pagulasrahastu suurendamine (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  6.12.Komisjoni delegeeritud otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks seoses Iraaniga (B8-0313/2018) (hääletus)
  6.13.Varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmised sammud (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (hääletus)
  6.14.VKEde määratlus (B8-0304/2018) (hääletus)
  6.15.ELi- ja Aserbaidžaani vahelise laiaulatusliku lepingu läbirääkimised (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (hääletus)
 7.Pidulik istung – Angola Vabariik
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused (jätkamine)
  9.1.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hääletus)
  9.2.Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hääletus)
  9.3.Autoveosektori muutustega kohanemine (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hääletus)
  9.4.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Jordaania vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.5.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Türgi vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.6.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Iisraeli vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.7.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Tuneesia vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.8.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Maroko vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.9.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Liibanoni vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.10.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Egiptuse vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
  9.11.Läbirääkimiste alustamine ELi ja Alžeeria vahelise lepingu üle, mis käsitleb isikuandmete vahetamist raske kuritegevuse ja terrorismiga võitlemise eesmärgil (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
  10.1.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.ELi ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Armeenia partnerlusleping (resolutsioon) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Varajaste ja sundabielude vastase ELi välisstrateegia väljatöötamise järgmised sammud (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid ning sõidumeerikute abil positsioneerimine (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Autoveosektori muutustega kohanemine (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused (vt protokoll)
 16.Kreeka kolmanda majandusliku kohandamisprogrammi lõpuleviimine (arutelu)
 17.Itaalia siseministri hiljutine avaldus, mis puudutab sinte ja romasid, ning vähemuste õigused ELis (temaatiline arutelu)
 18.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem - ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded (arutelu)
 19.2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (arutelu)
 20.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (arutelu)
 21.ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (arutelu)
 22.USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 24.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1078 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5091 kb)
Viimane päevakajastamine: 27. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika