Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 4. heinäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 4.Keskustelu Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 5.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 6.Äänestykset
  6.1.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (äänestys)
  6.2.Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistus (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  6.3.EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (A8-0177/2018 - László Tőkés) (äänestys)
  6.4.EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (äänestys)
  6.5.EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (äänestys)
  6.6.EU:n ja Irakin kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (äänestys)
  6.7.EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus myönnytysten muuttamisesta (Kroatian liittymisen johdosta) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (äänestys)
  6.8.Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö: selvitys- ja maksujärjestelmät (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (äänestys)
  6.9.Ajoneuvovero: verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (äänestys)
  6.10.Esitys lisätalousarvioksi nro 2/2018: varainhoitovuoden 2017 ylijäämän ottaminen talousarvioon (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
  6.11.Esitys lisätalousarvioksi nro 3/2018: Turkin-pakolaisavun koordinointivälineen voimassaolon jatkaminen (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
  6.12.Komission delegoitu päätös EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 466/2014/EU liitteen III muuttamisesta Iranin osalta (B8-0313/2018) (äänestys)
  6.13.Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (äänestys)
  6.14.Pk-yritysten määritelmä (B8-0304/2018) (äänestys)
  6.15.EU:n ja Azerbaidžanin laaja-alaista sopimusta koskevat neuvottelut (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (äänestys)
 7.Juhlaistunto – Angolan tasavalta
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset (jatkoa)
  9.1.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (äänestys)
  9.2.Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (äänestys)
  9.3.Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (äänestys)
  9.4.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Jordanian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.5.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Turkin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.6.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Israelin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.7.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Tunisian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.8.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Marokon välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.9.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Libanonin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.10.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Egyptin välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
  9.11.Neuvottelujen aloittaminen EU:n ja Algerian välisestä sopimuksesta, joka koskee henkilötietojen vaihtoa vakavan rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
  10.1.EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.EU:n ja Euratomin sekä Armenian välinen kumppanuussopimus (päätöslauselma) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Kohti varhais- ja pakkoavioliittojen vastaista EU:n ulkoista strategiaa (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 16.Kreikan talouden kolmannen sopeutusohjelman päättyminen (keskustelu)
 17.Italian sisäministerin äskettäin antama julkilausuma sinti- ja romaniväestöstä ja vähemmistöjen oikeudet EU:ssa (ajankohtainen keskustelu)
 18.EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) - EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät (keskustelu)
 19.Talousarvio 2019 - Trilogin neuvotteluvaltuudet (keskustelu)
 20.Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt (keskustelu)
 21.EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys (keskustelu)
 22.Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 24.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1078 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5091 kb)
Päivitetty viimeksi: 27. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö