Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2018 m. liepos 4 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 4.Diskusijos su Lenkijos ministru pirmininku Mateuszu Morawieckiu Europos ateities tema (diskusijos)
 5.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (balsavimas)
  6.2.Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  6.3.ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (A8-0177/2018 - László Tőkés) (balsavimas)
  6.4.ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (balsavimas)
  6.5.ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (balsavimas)
  6.6.ES ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (balsavimas)
  6.7.ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas dėl nuolaidų dalinio keitimo (Kroatijos įstojimas) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (balsavimas)
  6.8.Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutas. Tarpuskaitos ir mokėjimo sistemos (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (balsavimas)
  6.9.Transporto priemonių apmokestinimas: sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (balsavimas)
  6.10.Taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas: 2017 finansiniais metais susidariusio pertekliaus įtraukimas (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (balsavimas)
  6.11.Taisomojo biudžeto Nr. 3/2018 projektas: pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės galiojimo pratęsimas (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (balsavimas)
  6.12.Komisijos deleguotasis sprendimas, kuriuo, atsižvelgiant į Iraną, Europos investicijų bankui suteikiama ES garantija investiciniams projektams ne Sąjungoje (B8-0313/2018) (balsavimas)
  6.13.ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (balsavimas)
  6.14.MVĮ apibrėžtis (B8-0304/2018) (balsavimas)
  6.15.Derybos dėl ES ir Azerbaidžano visapusiško susitarimo (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (balsavimas)
 7.Iškilmingas posėdis – Angolos Respublika
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  9.1.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (balsavimas)
  9.2.Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (balsavimas)
  9.3.Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (balsavimas)
  9.4.Derybų dėl ES ir Jordanijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.5.Derybų dėl ES ir Turkijos susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.6.Derybų dėl ES ir Izraelio susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.7.Derybų dėl ES ir Tuniso susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.8.Derybų dėl ES ir Maroko susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.9.Derybų dėl ES ir Libano susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.10.Derybų dėl ES ir Egipto susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
  9.11.Derybų dėl ES ir Alžyro susitarimo dėl keitimosi asmens duomenimis, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu, pradžia (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
  10.1.ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.ES, EAEB ir Armėnijos partnerystės susitarimas (rezoliucija) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 14.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 15.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 16.Trečiosios Graikijos ekonominio koregavimo programos išvados (diskusijos)
 17.Naujausias Italijos vidaus reikalų ministro pareiškimas dėl sintų ir romų ir mažumų teisių ES (diskusija aktualia tema)
 18.Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) - Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS): Europolo užduotys (diskusijos)
 19.2019 m. biudžetas. Trišalio dialogo įgaliojimai (diskusijos)
 20.Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės (diskusijos)
 21.ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas (diskusijos)
 22.Neigiamas Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto poveikis ES piliečiams (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 24.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1078 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5091 kb)
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika