Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 4.Debates ar Polijas premjerministru Mateusz Morawiecki par Eiropas nākotni (debates)
 5.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (balsošana)
  6.2.Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  6.3.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (A8-0177/2018 - László Tőkés) (balsošana)
  6.4.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (balsošana)
  6.5.ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (balsošana)
  6.6.ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (balsošana)
  6.7.ES un Jaunzēlandes nolīgums attiecībā uz koncesiju grozīšanu (Horvātijas pievienošanās ES) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (balsošana)
  6.8.Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti: tīrvērtes un norēķinu sistēmas (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (balsošana)
  6.9.Transporta nodokļi: dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (balsošana)
  6.10.Budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projekts: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (balsošana)
  6.11.Budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts: bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (balsošana)
  6.12.Komisijas deleģētais lēmums, ar ko attiecībā uz Irānu Eiropas Investīciju bankai piešķir ES garantiju attiecībā uz ieguldījumu projektiem ārpus Savienības (B8-0313/2018) (balsošana)
  6.13.Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (balsošana)
  6.14.MVU definīcija (B8-0304/2018) (balsošana)
  6.15.Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (balsošana)
 7.Svinīgā sēde : Angolas Republika
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks (turpinājums)
  9.1.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (balsošana)
  9.2.Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (balsošana)
  9.3.Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (balsošana)
  9.4.Sarunu par ES un Jordānijas nolīguma par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.5.Sarunu par ES un Turcijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.6.Sarunu par ES un Izraēlas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.7.Sarunu par ES un Tunisijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.8.Sarunu par ES un Marokas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.9.Sarunu par ES un Libānas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.10.Sarunu par ES un Ēģiptes nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
  9.11.Sarunu par ES un Alžīrijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
  10.1.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu (sk. protokolu)
 16.Grieķijas trešās ekonomikas korekciju programmas noslēgšana (debates)
 17.Itālijas iekšlietu ministra nesenais paziņojums attiecībā uz sinti, romu un minoritāšu tiesībām Eiropas Savienībā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 18.ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS) - ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma (ETIAS): Eiropola uzdevumi (debates)
 19.2019. gada budžets — pilnvarojums trialogam (debates)
 20.Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (debates)
 21.ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība (debates)
 22.Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta negatīvā ietekme uz ES pilsoņiem (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 24.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1078 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5091 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 27. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika