Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 4 juli 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 4.Debat met de premier van Polen, Mateusz Morawiecki, over de toekomst van Europa (debat)
 5.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 6.Stemmingen
  6.1.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (stemming)
  6.2.Hervorming van het kiesrecht van de Europese Unie (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (stemming)
  6.3.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (A8-0177/2018 - László Tőkés) (stemming)
  6.4.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (stemming)
  6.5.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (stemming)
  6.6.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak (resolutie) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (stemming)
  6.7.Overeenkomst tussen de EU en Nieuw-Zeeland betreffende de wijziging van concessies (toetreding van Kroatië) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (stemming)
  6.8.Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank: verrekenings-en betalingssystemen (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (stemming)
  6.9.Voertuigenbelasting: het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (stemming)
  6.10.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2018: opname van het overschot van het begrotingsjaar 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  6.11.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3/2018: uitbreiding van de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  6.12.Gedelegeerd besluit van de Commissie tot verlening van een EU-garantie aan de Europese Investeringsbank met betrekking tot investeringsprojecten buiten de Unie, wat betreft Iran (B8-0313/2018) (stemming)
  6.13.Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (stemming)
  6.14.De definitie van kmo's (B8-0304/2018) (stemming)
  6.15.Onderhandelingen over de brede overeenkomst tussen de EU en Azerbeidzjan (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (stemming)
 7.Plechtige vergaderingg - Republiek Angola
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen (voortzetting)
  9.1.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (stemming)
  9.2.Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (stemming)
  9.3.Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (stemming)
  9.4.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Jordanië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (stemming)
  9.5.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Turkije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (stemming)
  9.6.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Israël op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (stemming)
  9.7.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Tunesië op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (stemming)
  9.8.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Marokko op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (stemming)
  9.9.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Libanon op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (stemming)
  9.10.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Egypte op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (stemming)
  9.11.Het openen van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de EU en Algerije op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens voor de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (stemming)
 10.Stemverklaringen
  10.1.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de EGA en Armenië (resolutie) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Naar een externe EU-strategie tegen huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 16.Einde van het derde economische aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 17.De recente verklaring van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken over Sinti en Roma en minderheidsrechten in de EU (actualiteitendebat)
 18.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) - Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol (debat)
 19.Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (debat)
 20.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (debat)
 21.Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (debat)
 22.De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 24.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1078 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5091 kb)
Laatst bijgewerkt op: 27 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid