Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 4 lipca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 4.Debata z premierem Polski Mateuszem Morawieckim na temat przyszłości Europy (debata)
 5.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 6.Głosowanie
  6.1.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (głosowanie)
  6.2.Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  6.3.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (A8-0177/2018 - László Tőkés) (głosowanie)
  6.4.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (głosowanie)
  6.5.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (głosowanie)
  6.6.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (głosowanie)
  6.7.Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (głosowanie)
  6.8.Zmiana art. 22 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (głosowanie)
  6.9.Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (głosowanie)
  6.10.Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (głosowanie)
  6.11.Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (głosowanie)
  6.12.Decyzja delegowana Komisji w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego w związku z projektami inwestycyjnymi poza granicami Unii, w odniesieniu do Iranu (B8-0313/2018) (głosowanie)
  6.13.W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (głosowanie)
  6.14.Definicja MŚP (B8-0304/2018) (głosowanie)
  6.15.Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (głosowanie)
 7.Uroczyste posiedzenie - Republika Angoli
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Głosowanie (kontynuacja)
  9.1.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (głosowanie)
  9.2.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (głosowanie)
  9.3.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (głosowanie)
  9.4.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Jordanią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.5.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.6.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Izraelem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.7.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.8.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Marokiem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.9.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Libanem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.10.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Egiptem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
  9.11.Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Algierią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  10.1.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Maksymalny dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, minimalne przerwy oraz dzienny i tygodniowy czas odpoczynku oraz określanie położenia za pomocą tachografów (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 16.Zakończenie 3. programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)
 17.Niedawne oświadczenie włoskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie Sinti, Romów i praw mniejszości w UE (debata na aktualny temat)
 18.Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) - Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS): zadania Europolu (debata)
 19.Budżet na 2019 r. – mandat do rozmów trójstronnych (debata)
 20.Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (debata)
 21.Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (debata)
 22.Szkodliwe skutki FATCA dla obywateli UE (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 24.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1078 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5091 kb)
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności