Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 4 iulie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 4.Dezbatere cu prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, privind viitorul Europei (dezbatere)
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 6.Votare
  6.1.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (vot)
  6.2.Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (vot)
  6.3.Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (A8-0177/2018 - László Tőkés) (vot)
  6.4.Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (rezoluție) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (vot)
  6.5.Acordul de parteneriat și cooperare UE-Irak (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (vot)
  6.6.Acordul de parteneriat şi cooperare UE-Irak (rezoluție) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (vot)
  6.7.Acordul UE-Noua Zeelandă referitor la modificarea concesiilor (aderarea Croației) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (vot)
  6.8.Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene: sisteme de compensare și de plată (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (vot)
  6.9.Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (vot)
  6.10.Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2018: înregistrarea excedentului aferent exercițiului financiar 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (vot)
  6.11.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2018: extinderea Instrumentului pentru refugiații din Turcia (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (vot)
  6.12.Decizia delegată a Comisiei de acordare a unei garanții a UE Băncii Europene de Investiții pentru proiecte de investiții în afara Uniunii, în ceea ce privește Iranul (B8-0313/2018) (vot)
  6.13.Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (vot)
  6.14.Definiția IMM-urilor (B8-0304/2018) (vot)
  6.15.Negocierile referitoare la Acordul cuprinzător UE-Azerbaidjan (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (vot)
 7.Ședință solemnă - Republica Angola
 8.Reluarea şedinţei
 9.Votare (continuare)
  9.1.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (vot)
  9.2.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (vot)
  9.3.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (vot)
  9.4.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Iordania privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (vot)
  9.5.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Turcia privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (vot)
  9.6.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Israel privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (vot)
  9.7.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Tunisia privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (vot)
  9.8.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Maroc privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (vot)
  9.9.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Liban privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (vot)
  9.10.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Egipt privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (vot)
  9.11.Deschiderea negocierilor pentru încheierea unui acord UE-Algeria privind schimbul de date cu caracter personal pentru combaterea criminalității grave și a terorismului (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (vot)
 10.Explicații privind votul
  10.1.Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Acordul de parteneriat dintre UE și CEEA și Armenia (rezoluție) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Către o strategie externă a UE împotriva căsătoriilor timpurii și forțate (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Cerințe de control și norme speciale privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Perioadele de conducere zilnice și săptămânale, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și poziționarea prin intermediul tahografelor (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Adaptarea la evoluțiile din sectorul transportului rutier (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 12.Reluarea şedinţei
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 16.Concluzia celui de al treilea program economic de ajustare pentru Grecia (dezbatere)
 17.Recenta declarație a ministrului de interne al Italiei privind populația sinti și romă și drepturile minorităților în UE (dezbatere tematică)
 18.Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) - Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS): sarcinile Europol (dezbatere)
 19.Bugetul pe 2019 - mandatul pentru trilog (dezbatere)
 20.Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (dezbatere)
 21.Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA (dezbatere)
 22.Efectele negative ale Legii conformității fiscale a conturilor străine din SUA asupra cetățenilor UE (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 24.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (1078 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (5091 kb)
Ultima actualizare: 27 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate