Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 4. júla 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Diskusia s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým o budúcnosti Európy (rozprava)
 5.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 6.Hlasovanie
  6.1.Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (hlasovanie)
  6.2.Reforma volebného zákona Európskej únie (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (A8-0177/2018 - László Tőkés) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (A8-0179/2018 - László Tőkés) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (hlasovanie)
  6.6.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (uznesenie) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (hlasovanie)
  6.7.Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa týka zmeny koncesií (pristúpenie Chorvátska) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (hlasovanie)
  6.8.Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a platobné systémy (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (hlasovanie)
  6.9.Zdaňovanie vozidiel: poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (hlasovanie)
  6.10.Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018: pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  6.11.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasovanie)
  6.12.Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ v súvislosti s investičnými projektmi mimo Únie, pokiaľ ide o Irán (B8-0313/2018) (hlasovanie)
  6.13.Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (hlasovanie)
  6.14.Definícia MSP (B8-0304/2018) (hlasovanie)
  6.15.Rokovania o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (hlasovanie)
 7.Slávnostná časť schôdzea - Angolská republika
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hlasovanie)
  9.2.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie)
  9.3.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hlasovanie)
  9.4.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Jordánskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.5.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tureckom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.6.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Izraelom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.7.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tuniskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.8.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Marokom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.9.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Libanonom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.10.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Egyptom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  9.11.Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Alžírskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
  10.1.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy odpočinku a určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Prispôsobenie vývoju v odvetví cestnej dopravy (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Pokračovanie prerušeného rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 16.Dokončenie tretieho programu makroekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 17.Nedávne vyhlásenie talianskeho ministra vnútra o Sintoch a Rómoch a menšinových právach v EÚ (tematická rozprava)
 18.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) - Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS): úlohy Europolu (rozprava)
 19.Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg (rozprava)
 20.Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (rozprava)
 21.Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA (rozprava)
 22.Nepriaznivé účinky zákona o dodržiavaní daňových predpisov v prípade zahraničných účtov na občanov EÚ (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 24.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1078 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5091 kb)
Posledná úprava: 27. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia