Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Sreda, 4. julij 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Razprava s predsednikom poljske vlade Mateuszem Morawieckim o prihodnosti Evrope (razprava)
 5.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 6.Čas glasovanja
  6.1.Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (glasovanje)
  6.2.Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  6.3.Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (A8-0177/2018 - László Tőkés) (glasovanje)
  6.4.Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (resolucija) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (glasovanje)
  6.5.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (glasovanje)
  6.6.Sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Irakom (resolucija) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (glasovanje)
  6.7.Sporazum med EU in Novo Zelandijo glede spremembe ugodnosti (pristop Hrvaške) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (glasovanje)
  6.8.Statut Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: klirinški in plačilni sistemi (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (glasovanje)
  6.9.Obdavčitev vozil: cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (glasovanje)
  6.10.Predlog spremembe proračuna št. 2/2018: vključitev presežka iz proračunskega leta 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
  6.11.Predlog spremembe proračuna št. 3/2018: nadaljevanje instrumenta za begunce v Turčiji (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (glasovanje)
  6.12.Delegirani sklep Komisije o odobritvi jamstva EU Evropski investicijski banki za naložbene projekte zunaj Unije, kar zadeva Iran (B8-0313/2018) (glasovanje)
  6.13.Zunanji strategiji EU proti zgodnjim in prisilnim porokam naproti (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (glasovanje)
  6.14.Opredelitev malih in srednjih podjetij (B8-0304/2018) (glasovanje)
  6.15.Pogajanja o celovitem sporazumu med EU in Azerbajdžanom (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (glasovanje)
 7.Slavnostna sejaa - Republika Angola
 8.Nadaljevanje seje
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (glasovanje)
  9.2.Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (glasovanje)
  9.3.Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (glasovanje)
  9.4.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Jordanijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.5.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Turčijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.6.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Izraelom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.7.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Tunizijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.8.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Marokom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.9.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Libanonom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.10.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Egiptom o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
  9.11.Začetek pogajanj o sporazumu med EU in Alžirijo o izmenjavi osebnih podatkov za boj proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
 10.Obrazložitev glasovanja
  10.1.Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Sporazum o partnerstvu med EU in ESAE ter Armenijo (resolucija) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.Zunanji strategiji EU proti zgodnjim in prisilnim porokam naproti (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 12.Nadaljevanje seje
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 14.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 15.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve: gl. zapisnik
 16.Zaključek tretjega programa za gospodarsko prilagoditev za Grčijo (razprava)
 17.Nedavna izjava italijanskega ministra za notranje zadeve o Sintih in Romih ter pravicah manjšin v EU (tematska razprava)
 18.Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) - Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS): naloge Europola (razprava)
 19.Proračun 2019 – mandat za trialog (razprava)
 20.Finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (razprava)
 21.Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (razprava)
 22.Škodljivi učinki zakona ZDA o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini na državljane EU (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 24.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (1078 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (5091 kb)
Zadnja posodobitev: 27. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov