Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Diskussion med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki om EU:s framtid (debatt)
 5.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 6.Omröstning
  6.1.Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (omröstning)
  6.2.Reform av Europeiska unionens vallagstiftning (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  6.3.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (A8-0177/2018 - László Tőkés) (omröstning)
  6.4.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (A8-0179/2018 - László Tőkés) (omröstning)
  6.5.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (A8-0222/2018 - Tokia Saïfi) (omröstning)
  6.6.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution) (A8-0224/2018 - Tokia Saïfi) (omröstning)
  6.7.Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens anslutning) (A8-0220/2018 - Daniel Caspary) (omröstning)
  6.8.Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem (A8-0219/2018 - Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner) (omröstning)
  6.9.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning (A8-0200/2018 - Deirdre Clune) (omröstning)
  6.10.Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017 (A8-0209/2018 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  6.11.Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet (A8-0246/2018 - Siegfried Mureşan) (omröstning)
  6.12.Kommissionens delegerade beslut om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför EU, vad gäller Iran (B8-0313/2018) (omröstning)
  6.13.De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (A8-0187/2018 - Charles Goerens) (omröstning)
  6.14.Definitionen av små och medelstora företag (B8-0304/2018) (omröstning)
  6.15.Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan (A8-0185/2018 - Norica Nicolai) (omröstning)
 7.Högtidligt möte - Republiken Angola
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning (fortsättning)
  9.1.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (omröstning)
  9.2.Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (omröstning)
  9.3.Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (omröstning)
  9.4.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (A8-0232/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.5.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (A8-0233/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.6.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (A8-0235/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.7.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (A8-0237/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.8.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (A8-0238/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.9.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (A8-0234/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.10.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (A8-0236/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
  9.11.Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism (A8-0239/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
  10.1.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (A8-0177/2018 - László Tőkés)
  10.2.Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution) (A8-0179/2018 - László Tőkés)
  10.3.De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap (A8-0187/2018 - Charles Goerens)
  10.4.Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen)
  10.5.Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare (A8-0205/2018 - Wim van de Camp)
  10.6.Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn (A8-0204/2018 - Ismail Ertug)
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 16.Ingående av det tredje makroekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 17.Uttalandet nyligen av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU (debatt om en aktuell fråga)
 18.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) - EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter (debatt)
 19.Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (debatt)
 20.Finansiella regler för unionens allmänna budget (debatt)
 21.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (debatt)
 22.De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 24.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1078 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (5091 kb)
Senaste uppdatering: 27 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy