Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Участие на лицата с увреждания в изборите за Европейски парламент (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (разискване)
  4.2.Сомалия (разискване)
  4.3.Бурунди (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  6.1.Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев (RC-B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018) (гласуване)
  6.2.Сомалия (RC-B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018) (гласуване)
  6.3.Бурунди (RC-B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018) (гласуване)
  6.4.Авторското право в рамките на цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) (гласуване)
  6.5.Европейската гражданска инициатива (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (гласуване)
  6.6.Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) (гласуване)
  6.7.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál) (гласуване)
  6.8.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол (A8-0323/2017 - Kinga Gál) (гласуване)
  6.9.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth) (гласуване)
  6.10.Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (A8-0404/2017 - Monica Macovei) (гласуване)
  6.11.Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) (гласуване)
  6.12.Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (A8-0230/2018 - Eugen Freund) (гласуване)
  6.13.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018) (гласуване)
  6.14.Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (B8-0314/2018) (гласуване)
  6.15.Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (B8-0305/2018) (гласуване)
  6.16.Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (B8-0306/2018) (гласуване)
  6.17.Устав на социалните и основаните на солидарност предприятия (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)
  7.2.Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): задачи на Европол (A8-0323/2017 - Kinga Gál)
  7.3.Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)
  7.4.Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН (A8-0230/2018 - Eugen Freund)
  7.5.Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)
  7.6.Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ (B8-0314/2018)
  7.7.Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (B8-0305/2018)
  7.8.Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС (B8-0306/2018)
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  11.1.Нарушение на основните човешки права на жените в Пакистан
 12.Петиции: вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Решения относно някои документи: вж. протокола
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (627 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2927 kb)
Последно осъвременяване: 21 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност