Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις ευρωπαϊκές εκλογές (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου (συζήτηση)
  4.2.Σομαλία (συζήτηση)
  4.3.Μπουρούντι (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου (RC-B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018) (ψηφοφορία)
  6.2.Σομαλία (RC-B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018) (ψηφοφορία)
  6.3.Μπουρούντι (RC-B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018) (ψηφοφορία)
  6.4.Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss) (ψηφοφορία)
  6.5.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (ψηφοφορία)
  6.6.Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) (ψηφοφορία)
  6.7.Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál) (ψηφοφορία)
  6.8.Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ (A8-0323/2017 - Kinga Gál) (ψηφοφορία)
  6.9.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth) (ψηφοφορία)
  6.10.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (A8-0404/2017 - Monica Macovei) (ψηφοφορία)
  6.11.Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) (ψηφοφορία)
  6.12.73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A8-0230/2018 - Eugen Freund) (ψηφοφορία)
  6.13.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018) (ψηφοφορία)
  6.14.Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (B8-0314/2018) (ψηφοφορία)
  6.15.Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ (B8-0305/2018) (ψηφοφορία)
  6.16.Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ (B8-0306/2018) (ψηφοφορία)
  6.17.Καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)
  7.2.Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ (A8-0323/2017 - Kinga Gál)
  7.3.Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)
  7.4.73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A8-0230/2018 - Eugen Freund)
  7.5.Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)
  7.6.Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (B8-0314/2018)
  7.7.Eπάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ – ΗΠΑ (B8-0305/2018)
  7.8.Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ (B8-0306/2018)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Επανάληψη της συνεδρίασης
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  11.1.Παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών στο Πακιστάν
 12.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (627 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2927 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου