Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 5. juuli 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Puuetega inimeste osalemine Euroopa Parlamendi valimistel (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas (arutelu)
  4.2.Somaalia (arutelu)
  4.3.Burundi (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Hääletused
  6.1.Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas (RC-B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018) (hääletus)
  6.2.Somaalia (RC-B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018) (hääletus)
  6.3.Burundi (RC-B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018) (hääletus)
  6.4.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) (hääletus)
  6.5.Euroopa kodanikualgatus (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (hääletus)
  6.6.Rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) (hääletus)
  6.7.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (A8-0322/2017 - Kinga Gál) (hääletus)
  6.8.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded (A8-0323/2017 - Kinga Gál) (hääletus)
  6.9.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth) (hääletus)
  6.10.Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (A8-0404/2017 - Monica Macovei) (hääletus)
  6.11.2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) (hääletus)
  6.12.Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (A8-0230/2018 - Eugen Freund) (hääletus)
  6.13.Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018) (hääletus)
  6.14.Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (B8-0314/2018) (hääletus)
  6.15.ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (B8-0305/2018) (hääletus)
  6.16.USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (B8-0306/2018) (hääletus)
  6.17.Sotsiaal- ja solidaarmajanduse ettevõtete põhikiri (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)
  7.2.ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded (A8-0323/2017 - Kinga Gál)
  7.3.2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)
  7.4.Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (A8-0230/2018 - Eugen Freund)
  7.5.Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)
  7.6.Suunised liikmesriikidele, kuidas vältida humanitaarabi andmise kriminaliseerimist (B8-0314/2018)
  7.7.ELi–USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus (B8-0305/2018)
  7.8.USA välismaiste kontode maksukuulekuse seaduse (FATCA) kahjulik mõju ELi kodanikele (B8-0306/2018)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
  11.1.Naiste põhiliste inimõiguste rikkumine Pakistanis
 12.Petitsioonid (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Istungi lõpp
 18.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (627 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2927 kb)
Viimane päevakajastamine: 21. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika