Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 5 juli 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Participatie van personen met een handicap aan de Europese verkiezingen (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (debat)
  4.2.Somalië (debat)
  4.3.Burundi (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  6.1.De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau. (RC-B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018) (stemming)
  6.2.Somalië (RC-B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018) (stemming)
  6.3.Burundi (RC-B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018) (stemming)
  6.4.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (A8-0245/2018 - Axel Voss) (stemming)
  6.5.Europees burgerinitiatief (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (stemming)
  6.6.Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) (stemming)
  6.7.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) (A8-0322/2017 - Kinga Gál) (stemming)
  6.8.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol (A8-0323/2017 - Kinga Gál) (stemming)
  6.9.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth) (stemming)
  6.10.Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (A8-0404/2017 - Monica Macovei) (stemming)
  6.11.Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) (stemming)
  6.12.73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (A8-0230/2018 - Eugen Freund) (stemming)
  6.13.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018) (stemming)
  6.14.Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (B8-0314/2018) (stemming)
  6.15.Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (B8-0305/2018) (stemming)
  6.16.De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (B8-0306/2018) (stemming)
  6.17.Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)
  7.2.Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS): taken van Europol (A8-0323/2017 - Kinga Gál)
  7.3.Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)
  7.4.73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN (A8-0230/2018 - Eugen Freund)
  7.5.De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)
  7.6.Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld (B8-0314/2018)
  7.7.Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming (B8-0305/2018)
  7.8.De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers (B8-0306/2018)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
  11.1.Schending van de fundamentele mensenrechten van vrouwen in Pakistan
 12.Verzoekschriften: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (627 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2927 kb)
Laatst bijgewerkt op: 21 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid