Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 5 juli 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Deltagandet av personer med funktionsnedsättning i val till Europaparlamentet (debatt)
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  4.1.Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (debatt)
  4.2.Somalia (debatt)
  4.3.Burundi (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  6.1.Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau (RC-B8-0322/2018, B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-0330/2018, B8-0332/2018) (omröstning)
  6.2.Somalia (RC-B8-0323/2018, B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-0331/2018, B8-0334/2018) (omröstning)
  6.3.Burundi (RC-B8-0333/2018, B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-0338/2018, B8-0339/2018) (omröstning)
  6.4.Upphovsrätt på den digitala inre marknaden (A8-0245/2018 - Axel Voss) (omröstning)
  6.5.Det europeiska medborgarinitiativet (A8-0226/2018 - György Schöpflin) (omröstning)
  6.6.Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina) (omröstning)
  6.7.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) (A8-0322/2017 - Kinga Gál) (omröstning)
  6.8.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter (A8-0323/2017 - Kinga Gál) (omröstning)
  6.9.Finansiella regler för unionens allmänna budget (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth) (omröstning)
  6.10.Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (A8-0404/2017 - Monica Macovei) (omröstning)
  6.11.Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) (omröstning)
  6.12.FN:s generalförsamlings 73:e session (A8-0230/2018 - Eugen Freund) (omröstning)
  6.13.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018) (omröstning)
  6.14.Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (B8-0314/2018) (omröstning)
  6.15.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (B8-0305/2018) (omröstning)
  6.16.De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (B8-0306/2018) (omröstning)
  6.17.Stadga för sociala och solidariska företag (A8-0231/2018 - Jiří Maštálka) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Finansiella regler för unionens allmänna budget (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)
  7.2.EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter (A8-0323/2017 - Kinga Gál)
  7.3.Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)
  7.4.FN:s generalförsamlings 73:e session (A8-0230/2018 - Eugen Freund)
  7.5.Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)
  7.6.Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras (B8-0314/2018)
  7.7.Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA (B8-0305/2018)
  7.8.De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare (B8-0306/2018)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Större interpellationer (debatt)
  11.1.Kränkning av kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter i Pakistan
 12.Framställningar: se protokollet
 13.Inkomna dokument: se protokollet
 14.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (627 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2927 kb)
Senaste uppdatering: 21 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy