Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0334(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0227/2018

Texte depuse :

A8-0227/2018

Dezbateri :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Voturi :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Stenograma dezbaterilor
Luni, 10 septembrie 2018 - Strasbourg Ediţie revizuită

20. Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general (dezbatere)
Înregistrare video a intervenţiilor
Proces-verbal
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la relazione di Ruža Tomašić, a nome della commissione per lo sviluppo regionale, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)) (A8-0227/2018).

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, izvjestiteljica. – Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, različite početne pozicije država članica i danas su važan uzrok njihove nejednake razvijenosti. No u ovom vremenu sveopćeg tehnološkog napretka, u kojem je cijeli svijet, uključujući i njegove najnerazvijenije dijelove, bogatiji nego ikad, u Europi smo trebali puno lakše prebroditi početne nejednakosti. To se nažalost nije dogodilo ili se događa sporo. Zato što slabije razvijene članice na početku svog europskog puta nisu posjedovale dragocjeni know-how, a neke od njih nisu razumjele važnost strukturnih reformi. Danas one kao članice Unije koriste razne mehanizme za prikupljanje znanja potrebnih za reforme, ali same reformske procese često nemaju odakle financirati. Svaka prava reforma dugoročno štedi novac jer procese čini bržima, zaposlenike učinkovitijima i obrazovanijima, a usluge građanima boljima, ali njezina provedba košta. Zato je ovaj program potpore strukturnim reformama iznimno važan.

Povećanje financijske omotnice sa 142,8 na ukupni iznos od čak 300 milijuna eura jamstvo je da će program moći poduprijeti reformska nastojanja svake države članice koja to zatraži. Posebno je to važno u kontekstu nove recesije s kojom će se naša gospodarstva u skoroj budućnosti suočiti. Nema bolje pripreme za krizu od strukturnih reformi i zato članice moramo podupirati u njihovim nastojanjima da ih provedu, a tamo gdje svijest ne postoji trebamo uložiti dodatne napore.

Kad govorimo o novoj recesiji koja je normalni dio svakog poslovnog ciklusa, važno je napomenuti da smo izmijenili i članak 4. uvrštavanjem potpore za pripremu za pristup europodručju među ciljeve Programa. Tako ćemo osigurati da sve članice koje žele pristupiti euru kvalitetno ispune sve kriterije i budu otpornije na krizu kako bismo izbjegli neke teške scenarije kojima smo svjedočili kod prošle recesije.

Moj je osobni prioritet pri radu na ovom izvješću bilo osigurati da se povećanje financijske omotnice ne radi na štetu kohezijske politike koja se ionako nalazi pod velikim udarom. Kohezijska politika ključni je mehanizam za jačanje kapaciteta slabije razvijenih država i smanjenje razlika među članicama te ju moramo sačuvati u postojećem obliku. Zadovoljna sam postignutim rješenjem prema kojemu se povećanje omotnice do 222,8 milijuna eura postiže uporabom instrumenata fleksibilnosti, dok se daljnjih 77,2 milijuna može ostvariti prijenosom sredstava iz proračuna za tehničku pomoć na zahtjev država članica.

Još jedan aspekt ovog prijedloga koji moram istaknuti je uključivanje lokalne zajednice u provođenje reformi. Sukladno ustavnoj i administrativnoj organizaciji pojedine države članice, lokalna i regionalna tijela trebaju biti uključena u reformski proces. Smatram da je to vrlo važno kako bi reforme bile skrojene po mjeri ljudi, a ne birokracije, te da bi njihovo financiranje bilo što transparentnije. Budući da je listopad ove godine krajnji rok za prijavu projekata koji bi iz Programa trebali biti financirani u 2019., osobno sam se angažirala kako bih informirala dionike iz Hrvatske. Potičem, naravno, i sve ostale da u što kraćem roku provedemo opsežnu kampanju informiranja svih dionika kako bi sredstva bila u potpunosti iskorištena.

Želim ovim putem također zahvaliti svim kolegama koji su kroz rad u odborima doprinijeli ovom izvješću i svima koji će ga podržati na glasovanju.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, structural reforms are crucial to modernise our economies, strengthen their performance and resilience and foster real convergence within and across Member States.

The crisis has shown that given the high level of integration of EU economies, reform efforts are a matter of common concern. Your vote tomorrow will be a signal that we stand by Member States in these efforts, and it will be an important step in finalising the package of proposals for deepening economic and monetary union.

Structural reforms not only create an environment that is conducive to investment growth and job creation, they can also help EU economies withstand shocks and contribute to economic and social cohesion. This is why structural reforms are important building blocks for a more resilient economic and monetary union.

Since May 2017 we have been supporting the design and implementation of structural reforms in Member States through the structural reforms support programme (SRSP). This has proven its usefulness, judging from the number of requests from Member States which significantly exceeded the current budget possibilities. This year 24 Member States applied for an amount that was five times the available budget. To respond to the growing demand from Member States we need to increase the funding. At the same time, to strengthen the euro it will be beneficial to provide targeted support to those Member States wishing to adopt the euro, in order to help them to prepare better and facilitate their smooth participation in economic and monetary union. This is why on 6 December 2017 we proposed to increase the budget of SRSP by EUR 80 million.

Throughout the legislative process both the Parliament and the Council have shown a clear commitment to EU support for structural reforms in the Member States. The compromise that we found is a good one. Half of the increase of EUR 80 million will be funded by the global margin for commitments, the other half will be funded through redeployment available from Heading 2, not affecting the rural and development programmes, nor technical assistance. This means that we are fully respecting the commitment from the original SRSP regulation not to provide further financing for the programme at the expense of cohesion policy.

I want to thank the European Parliament, the rapporteur Ms Tomašić, the shadow rapporteurs, and the committee chair, Ms Mihaylova, for the hard work and constructive efforts during the trilogue negotiations.

Honourable Members, by endorsing the political agreement tomorrow you will move Europe one step closer to a more integrated, more resilient and more cohesive economic and monetary union. The swift adoption of this file will also enable us to increase our support for reforms in Member States already as of next year.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor, rapporteur for the opinion of the Committee on Employment and Social Affairs. – Mr President, many Member States struggle with reduced administrative capacities and lack of know-how to implement well-designed public policies. It was the acknowledgement of this fact that led to the establishment of the Structural Reform Support Programme (SRSP) back in 2017.

As a bottom-up tool entailing little administrative burden, the SRSP can play a very important role in implementing reforms that push for convergence, reduce disparities and increase administrative capacity. It can also be instrumental in creating the conditions for smarter and more efficient deployment and absorption of EU funds.

In the time that has passed since its adoption, the programme has already proven to be a popular and useful instrument in Member States. Given the positive initial results, I strongly support both the reinforcement of the programme’s budget as well as the Commission’s proposal to endow it with its own EUR 25 billion budget in the next Multiannual Financial Framework.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij, on behalf of the PPE Group. – Mr President, Ms Maletić is not here and I will speak on behalf of the PPE Group in the same time slot. The Structural Reform Support Programme is the new kid on the block. It is a new instrument that started with the support of Parliament. I was one of the rapporteurs in this period. We started with a tiny amount of EUR 42 million, and the success of this programme, the take—up by Member States – 24 of them, as you said – means that these structural reforms are considered necessary, which is exactly what rapporteur Ruža Tomašić told us. It is important to say yes to the second step and start immediately in October with the call, but I must say, Commissioner, your happiness is okay, but you put forward another proposal to take even more money from the performance reserve. I can say that this second step, the second legal proposal here, will be the last on this in this period, and your next step will be in the next MFF. There you have up to EUR 25 billion for a bigger rollout of the idea and of the three instruments that you proposed, so we are very happy, the PPE Group strongly supports it. It is necessary, it works, and it makes Europe better.

 
  
MPphoto
 

  Mercedes Bresso, a nome del gruppo S&D. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io desidero ringraziare la collega Tomašić per la sua relazione.

Noi sosteniamo la relazione e sosteniamo anche il programma, che ha avuto un buon successo, ma lo facciamo anche con l'esigenza che questa riforma non danneggi in primo luogo i diritti sociali dei cittadini europei e porti a riforme strutturali che siano socialmente responsabili.

Abbiamo bisogno di riforme strutturali che promuovano la crescita sostenibile, oltre alle questioni sociali che ho già detto, e per questo dobbiamo combinare gli sforzi nazionali con il sostegno, quando necessario, anche delle istituzioni europee.

Le riforme strutturali devono essere fatte perché servono a rendere l'economia più forte, ma non possono essere un grimaldello con cui scardinare i diritti dei cittadini. Vanno fatte il più velocemente possibile, ma sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà, e vanno coordinate con i programmi e gli obiettivi specifici dei fondi strutturali e quindi delle politiche specifiche dei diversi paesi in base, come dicevo, al principio di sussidiarietà.

Inoltre, è fondamentale che questo programma resti volontario, e cioè a disposizione degli Stati che lo chiedono. Certamente, alla fine di questo mandato, potremo fare un ulteriore approfondimento e valutare la sua efficienza anche per il prossimo periodo di programmazione.

 
  
MPphoto
 

  Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a. – Gospodine predsjedavajući, želim odmah na početku izraziti svoju punu podršku izvjestiteljici na ovim prijedlozima koje je iznijela u današnjoj raspravi i, naravno, podcrtati da ovih 300 milijuna koje imamo u ovoj omotnici zaista mogu iznimno puno pomoći onim državama koje zaista žele reforme jer možda neke vlade ne žele reforme. Ali one koje žele, sigurno će imati podršku u tome, pogotovo kad govorimo o pristupanju euru, znamo za probleme koji su bili kad se pristupalo euru i kad su neke članice pristupale euru. Imamo one koji žele pristupiti euru, ali, naravno, mogu imati i odgovarajuće teškoće u svojim strukturnim reformama. Zato mislim da je iznimno važno da smo na tragu podrške ovom izvještaju. Također želim naglasiti važnost reforme i pomoći lokalnoj i regionalnoj samoupravi jer tamo je život, u općinama, gradovima, u regijama je život, prije svega. I upravo poštujući princip supsidijarnosti i pomoć onim državama koje žele reformirati svoj regionalni i lokalni sustav, mislim da je ova omotnica iznimno važna.

 
  
MPphoto
 

  Terry Reintke, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, dear colleagues, dear Commissioner. Just one and a half years ago in May 2017, we adopted the Structural Reform Support Programme for 2017 to 2020. Back then, one of the main points of critique of this House was the financing of the programme from the Cohesion Policy envelope. Structural reforms are a very wide subject. In the past, they have been used for many different things and many different things have been called structural reforms. The aim of cohesion policy however, and the aim of cohesion money thus, is actually pretty well defined. It means to strengthen economic and social cohesion by reducing disparities in the level of development between regions. Now, nearly one and a half years later, we need to amend the SRSP. But again, no fresh money is being mobilised from the EU budget to fill the financing gap. Instead, again, redeployment shall fix this.

This time, up to EUR 40 million from heading two – so money foreseen for agriculture and natural resources – shall be redeployed. This is not acceptable for my group. Additionally, the outcome of the negotiation leaves one important question unanswered: if money is short, which requests should get support of the programme? We proposed some pretty clear criteria to make the process more transparent, but the compromise in the outcome is rather meaningless and actually leaves a lot of discretion to the Commission to arbitrarily make a choice among the requests for support from the Member States. This is why we cannot support this report in its current form.

 
  
MPphoto
 

  Ángela Vallina, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, estoy absolutamente en desacuerdo con esta propuesta de restar relevancia a la política de cohesión en favor de incrementar fondos en un porcentaje muy considerable para aplicar reformas estructurales que solo están trayendo consecuencias nefastas de austeridad a la mayor parte de la ciudadanía, de la población.

Bajo este bonito nombre de «programa de apoyo a las reformas estructurales» se esconden estrategias de precarización de empleo, privatización de los activos públicos, medidas de competitividad… etcétera; que, como se está demostrando, visten muy bien los datos globales de la economía pero sin llegar verdaderamente al bolsillo de la ciudadanía.

Por si esto fuera poco, la propuesta introducida por nuestro Grupo, el GUE/NGL, para incluir la evasión fiscal y la lucha contra la pobreza en los objetivos del programa ha sido eliminada por el Consejo. Es una demostración más de que lo que le importa a esta Unión Europea son más que nada los grandes números y no cómo está distribuida la riqueza entre la población.

Más política de cohesión y menos reforma estructural. Más distribución de la riqueza y menos concentración del capital.

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo scorso anno la delegazione del Movimento 5 Stelle si oppose, sia in sede di commissione che in Plenaria, all'istituzione di questo programma di sostegno alle riforme strutturali.

Su questo specifico testo, che propone l'adattamento dell'obiettivo e l'incremento del budget, ancora una volta non possiamo completamente supportarlo, anche se gli 80 milioni proposti non vengono dalla politica di coesione. Ma intendiamoci: per riforme strutturali, proprio secondo la definizione ripresa nel regolamento in esame, si intendono quelle relative anche al mercato del lavoro, e quindi alla previdenza sociale, alla liberalizzazione e privatizzazione dei servizi, per non parlare del campo dell'istruzione e della formazione. Su queste non siamo e non saremo mai d'accordo.

Siamo invece d'accordo su riforme tipo la semplificazione della normativa degli appalti pubblici o la lotta contro il riciclaggio del denaro, le misure che vanno verso l'inclusione sociale e la lotta alla povertà, come il reddito di cittadinanza.

L'Unione europea, quindi, deve fare attenzione alla direzione politica delle riforme strutturali e a ciò che impone agli Stati membri. È vero: l'adesione al programma è opzionale. Ma siete certi che tutti gli Stati, come ad esempio il governo italiano, attueranno le riforme che avranno l'unica direzione, ossia il bene comune, e non quella di supportare i privati e le lobby? Noi non siamo affatto certi.

 
  
MPphoto
 

  Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie. – Voorzitter, tijdens het reces kwam ik een meneer tegen in Nederland en die vroeg mij: “Waar komt dat geld van die cohesiefondsen nou eigenlijk vandaan, waar gaat het naartoe en hoe wordt het gecontroleerd?” Toen zei ik: “Nou, op de eerste twee vragen kan ik wel antwoord geven. Dat geld komt van u, u bent de belastingbetaler. De Nederlandse overheid int die belastingen en de Nederlandse regering maakt dat geld over naar de EU, naar Brussel. En Brussel maakt het weer over naar bijvoorbeeld Bulgarije.”

Maar dan wordt het moeilijk. Want wie controleert dat? Dat is niet de Nederlandse regering. Daar heeft deze meneer nog een klein beetje vertrouwen in. Het is niet de EU, daar heeft hij al een stuk minder vertrouwen in. Nee, het is de Bulgaarse overheid die dat doet. Dat is kansloos, niet uit te leggen.

Het is voor mij nog makkelijker om mijn vrouw uit te leggen hoe buitenspel werkt in het voetbal of uit te leggen dat Rocky en Rambo niet dezelfde zijn, maar ook wel weer een beetje. Maar het is niet uit te leggen dat voor een belastingbetaler in Nederland niet de moeite wordt genomen hier in de EU om het geld dat hij verdient en dat uitgegeven wordt in Bulgarije, te controleren.

 
  
MPphoto
 

  Louis-Joseph Manscour (S&D). – Monsieur le Président, je remercie notre collègue rapporteure d’avoir tenté de redonner à la matrice de ce programme une base plus proche de la politique de cohésion.

Je ne suis pas pour autant rassuré.

Je m’interroge même sur la raison d’être d’un tel programme, qui plus est lorsqu’il repose financièrement sur la politique régionale. En effet, les objectifs libéraux qu’il poursuit ne sont pas ceux de la cohésion économique, sociale et territoriale auxquels notre Parlement est tant attaché.

J’observe d’ailleurs avec crainte l’amplification de cette dérive avec les propositions sur le prochain cadre financier pluriannuel, dans lequel la Commission propose de doter ce programme d’une enveloppe de 22 milliards d’euros, entérinant ainsi le démantèlement de la politique de cohésion.

Mes chers collègues, il faut se garder de faire le choix d’une Europe qui se détournerait du développement de nos territoires au profit d’une Europe qui incite à la libéralisation des marchés du travail et au démantèlement des systèmes de santé. Voulez-vous faire ce choix? Je ne le crois pas.

 
  
MPphoto
 

  Matthijs van Miltenburg (ALDE). – Voorzitter, het is heel goed dat veel Europese landen de weg hebben gevonden naar het steunprogramma voor structurele hervormingen. Dit steunprogramma is een echt Europees succesnummer. Het creëert banen voor mensen, het pakt milieuproblemen aan en het zorgt voor gezonde overheidsfinanciën. Ik ben dan ook blij dat wij het budget verhogen om landen verder te helpen met hun broodnodige hervormingen. Zo kan geld dat we vervolgens vanuit de Europese begroting daar investeren, in die landen, ook daadwerkelijk gaan renderen. Als je het beste met je land en met Europa voor hebt, dan dien je structurele hervormingen te ondersteunen.

De gelegenheidscoalitie van nationalisten, populisten en extremisten die morgen het voorstel verwerpen, stemmen tegen hun eigen landsbelang. Dat heeft heel weinig met vaderlandsliefde te maken, maar dat heeft alles te maken met politieke kortzichtigheid.

 
  
 

Procedura "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Μαρία Σπυράκη (PPE). – Κύριε Πρόεδρε, το πρόγραμμα της στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων έχει παρελθόν και υπάρχει στην Ελλάδα από το 2015, καθώς η χώρα μου υποστηρίζεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι, καθώς αυτό το πρόγραμμα έχει εθελοντικό χαρακτήρα, μπορούμε να δούμε τρεις προϋποθέσεις που θα κάνουν το πρόγραμμα φιλικότερο και αποτελεσματικότερο. Η πρώτη είναι να έχουν οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις αναπτυξιακό πρόσημο, να δίνουν δηλαδή έμφαση στην άρση των εμποδίων, όπως η γραφειοκρατία και το δυσμενές θεσμικό πλαίσιο, αλλά και στην παροχή διευκολύνσεων σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η δεύτερη είναι να αποκτήσει η λέξη «μεταρρυθμίσεις» περισσότερο δημιουργικό και λιγότερο επιβλητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στην παιδεία, στη δημόσια υγεία, χρειάζονται αλλαγές που θα δώσουν ευκαιρίες και καλές υπηρεσίες στους πολίτες ώστε οι πολίτες να αγκαλιάσουν τις μεταρρυθμίσεις. Η τρίτη είναι να θυμόμαστε ότι ένα κοστούμι δεν κάνει για όλους. Γι’ αυτό το πρόγραμμα πρέπει να έχει και εθνικό πρόσημο, να απαντά στις ανάγκες της κάθε χώρας και να τις καλύπτει. Με αυτό τον τρόπο οι μεταρρυθμίσεις θα έχουν αποτέλεσμα και τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων που φεύγουν από τη συνοχή θα πιάνουν τόπο.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE). – Panie Przewodniczący! Polityka spójności jest jedną z najważniejszych. W ramach polityki spójności mamy wiele priorytetów, zarówno te uwagi, które były krytyczne, jak i te, które były pozytywne, są przeze mnie podzielane. To, co mnie najbardziej cieszy w tych deklaracjach, które pojawiły się ostatnio, to to, że pomiędzy tym 2018r. a 2021r. pojawi się pierwszy z prawdziwego zdarzenia monitoring skutków wydawanych środków finansowych w ramach tego priorytetu, i muszę powiedzieć, że ze zdziwieniem przyjąłem, że do tej pory takiego monitoringu precyzyjnego, dokładnego niestety nie było. Jeszcze raz podkreślę, bardzo dobrze się stało, że w tej najbliższej trzyletniej perspektywie Parlament będzie informowany, jakie są efekty wydawania środków finansowych w ramach tego priorytetu.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Köszönöm szépen! Kedves Kollégák! Annyira sajnálom, hogy nem tudott ide velem jönni az a taxi gépkocsivezető, aki reggel a repülőtérre vitt Budapesten, egy negyven körüli fiatalember, azt kérdezte tőlem: Krisztina, igaz az, hogy nekünk, a mi korosztályuknak már nem lesz nyugdíjunk? Igaz, hogy ebbe az irányba megy Európa? És azt is kérdezte, hogy igaz az, hogy most már nem lesz társadalombiztosításon alapuló egészségügy? Hogy már csak magán-egészségügy lesz?

És hozzátette, hogy azt beszélik, hogy az öngondoskodás lesz a jelszó. De hát én azt hittem, hogy öngondoskodást folytatok, – mondta –, mikor nyugdíjjárulékot fizetek, meg amikor társadalombiztosítási járulékot fizetek.

Most, hogy itt van ez a vita a struktúrális reformok támogatásáról, azért nagyon jó lenne megállni egy percre, és tisztázni, hogy pontosan mit is értünk ezek alatt a struktúrális reformok alatt, és biztosítani kellene, hogy az emberek, az európai polgárok azért ebben az abszolút értékrendi jellegű vitában részt vegyenek. Köszönöm szépen!

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Vice-President of the Commission. – Mr President, honourable Members, thank you for this interesting debate and for the support which many of you have clearly expressed for this amendment. For the European Commission this file is of high priority. It will enable us to increase our support in EU Member States and finalise an important package of proposals for deepening economic and monetary union.

We are grateful that thanks to your engagement and constructive approach on this legislative text, it looks like the Member States will be able to benefit from a higher budget for technical support and for a more targeted support for those who wish to adopt the euro already next year in 2019.

This is a step towards a more integrated, more resilient and more cohesive economic and monetary union and it is a step in the right direction.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić, izvjestiteljica. – Gospodine predsjedavajući, evo, vrlo kratko. Dvadeset i četiri države članice su se prijavile i ne vidim razloga zašto ih ne bismo poduprli, pogotovo za neke države članice to znači jako, jako puno. Znamo koje probleme neke države članice imaju, znamo isto da nismo ni nastojali da im pomognemo, nismo ni nastojali vidjeti koje probleme imaju pa kroz ovaj program za potporu mislim da to donekle možemo ispraviti. Još jednom zahvaljujem svima koji su se uključili u raspravu i zahvaljujem svima onima koji će glasovati i podržati ovo izvješće. Hvala lijepa.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì 11 settembre 2018.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. – Kao izvjestiteljica EPP-a u sjeni za ovo izvješće, drago mi je što je posebno istaknuto da se prioritet pri dodjeljivanju sredstava treba dati državama članicama koje su izvan Eurozone, a kojima želimo pomoći da što prije postignu konvergenciju i ispune kriterije za ulazak u Eurozonu. Time ovaj Program potpore strukturnim reformama postaje dio našeg europskog plana solidarnosti, kohezije i konvergencije u cijeloj Europskoj uniji.

Prijedlogom izmjene uredbe, financijska omotnica Programa potpore strukturnim reformama za razdoblje 2017. – 2020. povećava se na 222,8 milijuna eura. Program je uspostavljen s ciljem jačanja kapaciteta država članica za pripremu i provedbu administrativnih i strukturnih reformi kojima se održava rast. Potporu u okviru programa pruža Komisija na zahtjev države članice, a ona može obuhvaćati razna područja, primjerice javnu upravu, upravljanje prihodima, rast i poslovno okruženje, tržište rada, obrazovanje, zdravstvo i socijalne usluge te financijski sektor. Važno je naglasiti da su države već dosad predale zahtjeve za reforme i projekte reformi za financiranje iz ovog Programa u vrijednosti od preko 132 milijuna eura čime se javila potreba za dodatnim sredstvima programa.

A što se tiče Hrvatske, Vlada je od početka primjene Programa predložila 17 projekata i zahtjeva za pomoć za projekte reformi ukupne vrijednosti od 2,3 milijuna eura.

 
Ultima actualizare: 9 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate