Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2277(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0208/2018

Esitatud tekstid :

A8-0208/2018

Arutelud :

PV 10/09/2018 - 24
CRE 10/09/2018 - 24

Hääletused :

PV 11/09/2018 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0325

Arutelud
Esmaspäev, 10. september 2018 - Strasbourg Uuendatud versioon

24. Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (lühiettekanne)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Presidente. – L'ordine del giorno reca la breve presentazione della relazione di Jana Žitňanská, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sui percorsi di reinserimento dei lavoratori in impieghi di qualità dopo un infortunio o una malattia (2017/2277(INI))(A8-0208/2018).

 
  
MPphoto
 

  Jana Žitňanská, Rapporteur. – Dovoľte mi najprv krátko vysvetliť dôvody, ktoré viedli k tomu, aby táto správa vznikla. Veľmi často, vlastne sme si na to už zvykli, hovoríme o starnutí európskej populácie a zvyšujúcich sa počtoch chronických ochorení či postihnutí. O čosi menej už ale hovoríme o tom, ako veľmi táto zmena ovplyvní spôsob, akým pracujeme a aký vplyv bude mať na pracovné prostredie nás všetkých. Som preto veľmi rada, že som aj medzi kolegami tu v Parlamente našla dostatok vôle sformulovať spôsoby ako tejto výzve aktívnejšie a spoločne čeliť.

Pri príprave správy som sa stretla s mnohými odborníkmi nielen v Bruseli, ale aj na Slovensku. Zaujímal ma pohľad štátnej správy, zamestnávateľov, pacientských organizácií. Ďakujem im za cenné rady a odporúčania. Taktiež sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, poradcom a sekretariátu Výboru pre sociálne veci a zamestnanosť za vynikajúcu spoluprácu, trpezlivosť, ústretovosť a vecnosť.

Spoločne sme zistili, že prístupy k návratu do práce po chorobe sú často rozdielne, rozdielny je aj spôsob, akým jednotlivé štáty svojim občanom pomáhajú. Napriek tomu existujú prístupy, ktoré môžeme podporovať a zdieľať všetci spoločne. Stále, žiaľ, existujú mnohé prípady, keď veci nefungujú, ľudia sú bez pomoci a štáty, samosprávy či zamestnávatelia potrebné kroky nepodnikajú. Toto je priestor, ktorý by sme mali vypĺňať, a verím, že aj táto správa môže byť nápomocná.

Pridaná hodnota našej práce, práce z Európskeho parlamentu, je pomôcť členským štátom rozvíjať predovšetkým preventívne opatrenia, dôsledne uprednostňovať tzv. včasnú intervenciu v prípade, ak sa zdravie pracovníka zhoršuje, a predchádzať tak zložitejším zdravotným problémom. Prevencia je kľúčová.

Na tomto mieste by som tiež chcela spomenúť, že hoci napríklad chronické ochorenia sa nám skôr spájajú s vyšším vekom, hoci ani toto v mnohých prípadoch neplatí, správa nezabúda ani na psychické zdravie, nadmerný stres a duševné problémy. Sú rovnako súčasťou nášho života a tam, kde je potrebné, musíme o nich nahlas hovoriť, pomáhať odstraňovať predsudky a zlepšovať porozumenie o psychickom zdraví.

Správu som nepripravovala len od stola, ale snažila som sa získať pohľad ľudí z praxe, ľudí, ktorí sa sami pokúšali po chorobe alebo s postihnutím vrátiť do práce. Z týchto diskusií mi vyplynula veľká potreba lepšej inštitucionálnej spolupráce všetkých príslušných zainteresovaných strán a tiež potreba individualizovaného prístupu. Pracovná rehabilitácia pracovníkov sa totiž skladá z troch rôznych aspektov: prvý je lekársky, druhý pracovný a tretí sociálny. Úspešná rehabilitácia a návrat do práce zahŕňajú všetky tri a je dôležité, že naša správa tento prístup reflektuje. V správe povzbudzujeme členské štáty, aby si zobrali príklad z osvedčených postupov a prístupov, a zároveň sa snažíme určiť oblasti, v ktorých môže Európska únia priniesť pridanú hodnotu a know-how s cieľom ďalej podporovať politiky, ktoré v konečnom dôsledku pomôžu členským štátom umožniť opätovné začlenenie pracovníkov na trh práce.

Rovnako dôležité je pre mňa, že úspešnou praxou návratu do práce po chorobe by sme vedeli omnoho väčšiemu počtu ľudí ako dnes poskytnúť nádej na dôstojnejší a samostatnejší život. Stojíme dnes pred dvomi veľkými úlohami. Tá prvá je skôr technická. Musíme zlepšiť normy, metódy, prevenciu, spoluprácu. Tá druhá úloha je o zmene vnímania. Musíme výrazne skultivovať vnímanie ľudí so zdravotnými problémami či postihnutím väčšinovou spoločnosťou. Verím, že táto správa bude jedným z tak potrebných krokov k týmto cieľom.

 
  
 

Procedura "catch the eye"

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěla poděkovat naší kolegyni Žitňanské za velmi komplexní zprávu, kterou předložila. Je zřejmé, že návrat do práce je v zájmu jednotlivce i společnosti. Práce má pozitivní vliv na psychiku nemocného člověka a může i posílit, umožnit jeho uzdravení. Navíc člověku umožňuje opětovně se začlenit do společnosti, zajistit si obživu a mít pocit důležitosti, že je v životě ještě potřebný, a to samozřejmě prospívá i jeho rehabilitaci.

Je potřeba zdůraznit možnost využití flexibilních forem práce, práce z domova. Jsem ráda, že tato zpráva obsahuje důraz právě na tyto nové formy práce, které je možné využít při rehabilitaci a umožnění návratu různě zdravotně znevýhodněných osob do společnosti a při jejich začlenění. A ještě bych připomněla začlenění do dobrovolnických činností, protože tam mohou tito lidé najít velmi dobré uplatnění. Takže děkuji a podporuji tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). – Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěla v prvé řadě poděkovat kolegyni Žitňanské za zprávu, která se dotýká velmi důležitého a přesto často tabuizovaného společenského tématu, kterým je návrat lidí po dlouhodobé nemoci do práce. Zpráva poukazuje na to, že tato problematika má široké souvislosti nejen pro resocializaci, např. lidí dlouhodobě nemocných, po úrazech s trvalými následky, zaměstnanců s různým druhem postižení, ale i vzhledem k měnící se struktuře pracovního trhu se stárnutím populace. Zpráva zdůrazňuje potřebu individuálního přístupu a podpory zaměstnanců, ale také např. uzpůsobování pracovního prostředí, odstraňování bariér. Není jediný důvod, aby se nad lidmi kvůli jejich zranění či dlouhodobé nemoci zlomila hůl, ať již kvůli fyzickým nebo psychologickým bariérám v jejich prostředí. Jde také o odpovědnost zaměstnavatelů vůči svým zaměstnancům. Děkuji a ještě jednou gratuluji k této zprávě.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, το δικαίωμα στην εργασία του κάθε ατόμου είναι ιερό και αναφαίρετο διότι, με την εργασία του, ένας άνθρωπος όχι μόνο εξασφαλίζει τα προς το ζην για τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά ταυτόχρονα αισθάνεται ψυχική ισορροπία και καταξιώνεται κοινωνικά. Για το λόγο αυτό, πρέπει κάθε κράτος να εξασφαλίζει εργασία για τους πολίτες του, ταυτόχρονα δε, και αξιοπρεπή μισθό και κοινωνικές παροχές. Επίσης, βασική υποχρέωση κάθε κράτους είναι να φροντίζει για την ομαλή επανένταξη στην εργασία όσων έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από αυτή, είτε λόγω ατυχήματος, είτε λόγω ασθενείας. Είναι ανήθικο να χρησιμοποιούμε αυτούς τους ανθρώπους μόνο και μόνο για να εργάζονται και μετά να τους ξεχνούμε. Έχουμε υποχρέωση να ενσωματώσουμε στην κοινωνία όλους τους επανερχομένους εργαζομένους και παράλληλα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιβεβαιώνουν και θα εξασφαλίζουν την ηθική τους αξιοπρέπεια και καταξίωση.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, i já bych chtěl ocenit zprávu paní kolegyně Žitňanské a říci, že tomuto Parlamentu nepochybně sluší brojit proti formám diskriminace, proti vylučování či stigmatizaci určitých osob. Prevence a včasná intervence, to je jedno z témat, které paní kolegyně přednesla. Je tam řada nástrojů, o kterých tato zpráva uvažuje, já se k nim hlásím. Nepochybně přizpůsobení pracoviště, to je jedno z těch nejmenších opatření než daného pracovníka tzv. zatratit. Myslím si, že těch opatření je ještě celá řada, dále např. jde o převelení na jiné pracoviště nebo po dohodě se zaměstnancem mu určit jiný druh práce. Toto je důležité zejména pro naše starší spoluobčany a samozřejmě i pro občany, kteří mají problémy např. s psychickým zdravím. A v té další sadě nástrojů, které jsou uvedeny kapitolou „Návrat do práce“, já bych skutečně zdůraznil opětovné začleňování a individuální přístup ke každému zaměstnanci, který je tímto způsobem znevýhodněn.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr! Jó lenne azt hinni, hogy egy munkahelyi üzemi baleset, vagy egy foglalkozási megbetegedést követően a munkaadó azon van, hogy minél inkább, minél jobban reintegrálja a munkavállalóját, a szerencsétlenül járt munkavállalóját, és azt gondolnánk, hogy hát ez a folyamat általában a barátságosság, a szolidaritás, a szeretet jegyében történik.

Jogászként sajnálattal azt kell, mondjam, hogy korántsem ez a tipikus. Sőt az a tipikus, hogy a munkaadók tagadják a felelősséget, és igenis szükség lenne – ahogy kollégám is más összefüggésben mondta – jogi segítségnyújtásra: – „access to justice”, hozzáférésre az igazsághoz – az ilyen jellegű munkajogi jogvitákban is, és általában a munkavállalók jogainak az érvényesítésére – sokszor, ugye, a munkaadókkal szemben –, akár egy jó egyezség elérésére, akár pedig egy effektív jogvitában a jogok érvényesítésére. Köszönöm szépen!

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamna comisar, vreau și eu să subliniez importanța raportului și să felicit raportoarea. Sigur, eu vin din rândul angajatorilor și da, este extrem de complicat, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii, să susțină costurile unei productivități reduse, pentru că trebuie să recunoaștem că persoanele care nu au capacitate de muncă de 100% nu pot să aibă același randament.

Însă aici este rolul statelor - și trebuie să subliniez că este important să dezvoltăm întreprinderile sociale, să existe politici de compensare, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii care angajează persoane cu capacității reduse de muncă. Mai ales, trebuie să prevenim, pentru că, până la urmă, important este să nu ajungem la un număr foarte mare de oameni bolnavi de stres, de stresul la locul de muncă.

Cred că aici trebuie foarte multă educație și pentru angajatori, pentru a crea locuri de muncă fără a stresa suplimentar angajații, iar pentru cei care nu mai au capacitate de muncă să punem accent pe politici ale statelor membre, dar și ale Comisiei, de susținere a unor programe de compensare a angajatorilor care pun accent pe integrarea și reintegrarea forței de muncă care nu are o capacitate de muncă de 100%.

 
  
 

(Fine della procedura "catch the eye")

 
  
MPphoto
 

  Corina Crețu, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank the honourable Members for these constructive and valuable remarks. The Commission has put inclusive growth and social fairness at the core of its political agenda, and we are working hard to make sure that no one is left behind. I therefore welcome Ms Žitňanská’s report, and the Commission agrees that we need effective and concrete measures for workers returning to the labour market after injury and illness.

The prerequisite for successful reintegration into the labour market is ensuring the right to a healthy, safe and well-adapted working environment, as clearly recalled in the European Pillar of Social Rights. European Union legislation on occupational safety and health focuses on the legal obligation imposed on employers to assess all occupational risks on a case-by-case basis and to adapt work to the special needs of individuals. We have to bear in mind that Europe is confronted with an ageing working population with increasing work-related health problems, such as muscular-skeletal disorders and mental health conditions, so we need to face and address this reality.

The European Union Strategic Framework on Health and Safety for the current programming period already proposes a number of measures to address demographic change and the ageing workforce. Besides, the 2017 Commission communication on ‘Safer and healthier work for all’ has put forward specific preventive and protective measures in accordance with the requirements of sensitive workers. Now, on the reintegration and rehabilitation of workers more specifically, I agree with you that measures allowing early return to work after an accident or disease are needed in order to avoid permanent exclusion. And, you are right, we should see the reintegration process as a new opportunity to benefit from workers’ skills, competence and experience. That is why we have the European Social Fund, on which Member States can already rely to help injured workers, for instance, to get back to work more quickly.

For the next Multiannual Financial Framework (MFF) the Commission is going further by proposing to include the health programme as a strand of the European Social Fund plus (ESF+) so health aspects are addressed in all social spending, and vice versa.

To conclude, let me assure you that the Commission will continue, in cooperation with the European Agency for Safety and Health at Work, which is based in Bilbao, to raise awareness, develop practical guidance and promote the exchange of good practices. Once again, I would like to thank the rapporteur for her work. This is an important contribution in defining the steps forward in the effective reintegration of workers recovering from injuries and illness.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – Con questo si conclude il punto.

La votazione si svolgerà martedì 11 settembre 2018.

Dichiarazioni scritte (articolo 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. – Le rapport rappelle la nécessité des politiques visant à aider les travailleurs à réintégrer le marché du travail et notamment le fait que la présence de personnes plus âgées au travail entraîne une rotation moindre du personnel, dont la productivité tire parti de compétences et d’expériences plus larges, un meilleur engagement sur leur lieu de travail et des performances parfois supérieures à celles des jeunes travailleurs, notamment en terme de résolution des conflits. Les propositions de ce rapport relèvent du bon sens et vont dans le sens de ce qui est d’ores et déjà pratiqué en France, et ne sera donc pas à l’origine d’un bouleversement de la législation actuelle. Au contraire, il pourra participer à la lutte contre le dumping social des États membres dont la législation actuelle est beaucoup moins contraignante en matière de politique de réinsertion des travailleurs à la suite d’une blessure ou d’une maladie. Pour autant, nous condamnons cette immixtion dans notre législation nationale, immixtion pouvant bloquer des avancées futures que la France pourrait décider.

 
Viimane päevakajastamine: 9. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika