Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Pondělí, 10. září 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 5.Složení Parlamentu: viz zápis
 6.Ověření pověřovacích listin: viz zápis
 7.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 8.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 9.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu): viz zápis
 10.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 11.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu): viz zápis
 12.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení): viz zápis
 13.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení): viz zápis
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 15.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 16.Další kroky na základě postojů a usnesení Parlamentu: viz zápis
 17.Předložení dokumentů: viz zápis
 18.Plán práce
 19.Evropský sbor solidarity (rozprava)
 20.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl (rozprava)
 21.Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (rozprava)
 22.Zvláštní opatření pro Řecko (rozprava)
 23.Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU (rozprava)
 24.Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (krátké přednesení)
 25.Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (krátké přednesení)
 26.Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (krátké přednesení)
 27.Rovnost jazyků v digitálním věku (krátké přednesení)
 28.Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (krátké přednesení)
 29.Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (krátké přednesení)
 30.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 31.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 32.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (536 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2814 kb)
Poslední aktualizace: 9. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí