Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 10. september 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 6.Valgs prøvelse: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 9.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2): se protokollen
 10.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 11.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 15.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 16.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 17.Modtagne dokumenter: se protokollen
 18.Arbejdsplan
 19.Det Europæiske Solidaritetskorps (forhandling)
 20.Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning (forhandling)
 21.Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland (forhandling)
 22.Særlige foranstaltninger over for Grækenland (forhandling)
 23.Brandene ved Mati i Attika-regionen i Grækenland i juli 2018 og EU's indsats (forhandling)
 24.Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet (kortfattet forelæggelse)
 25.Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU (kortfattet forelæggelse)
 26.Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser (kortfattet forelæggelse)
 27.Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder (kortfattet forelæggelse)
 28.Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (kortfattet forelæggelse)
 29.Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder (kortfattet forelæggelse)
 30.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 31.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 32.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (536 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2814 kb)
Seneste opdatering: 9. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik