Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Pirmdiena, 2018. gada 10. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 6.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 8.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 9.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (sk. protokolu)
 10.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 12.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 13.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana) (sk. protokolu)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 15.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 16.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi (sk. protokolu)
 17.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 18.Darba kārtība
 19.Eiropas Solidaritātes korpuss (debates)
 20.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis (debates)
 21.ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (debates)
 22.Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (debates)
 23.2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi (debates)
 24.Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (īss izklāsts)
 25.Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (īss izklāsts)
 26.ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (īss izklāsts)
 27.Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (īss izklāsts)
 28.Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (īss izklāsts)
 29.Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (īss izklāsts)
 30.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 31.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 32.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (536 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2814 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 9. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika