Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 10 september 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement: zie notulen
 6.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 9.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 10.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 12.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 13.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 15.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 16.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 17.Ingekomen stukken: zie notulen
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Europees Solidariteitskorps (debat)
 20.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling (debat)
 21.De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (debat)
 22.Specifieke maatregelen voor Griekenland (debat)
 23.De branden in Mati in de regio Attica, Griekenland, in juli 2018 en de reactie van de EU daarop (debat)
 24.Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (korte presentatie)
 25.Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (korte presentatie)
 26.Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (korte presentatie)
 27.Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (korte presentatie)
 28.Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (korte presentatie)
 29.Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (korte presentatie)
 30.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 31.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 32.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (536 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2814 kb)
Laatst bijgewerkt op: 9 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid