Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 10 września 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład Parlamentu: patrz protokół
 6.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 8.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 9.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu): patrz protokól
 10.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 12.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 13.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów): Patrz protokól
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 15.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 16.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Porządek obrad
 19.Europejski Korpus Solidarności (debata)
 20.Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny (debata)
 21.Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej (debata)
 22.Szczególne środki dla Grecji (debata)
 23.Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE (debata)
 24.Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób (krótka prezentacja)
 25.Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk (krótka prezentacja)
 26.Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim (krótka prezentacja)
 27.Równość językowa w erze cyfrowej (krótka prezentacja)
 28.Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów (krótka prezentacja)
 29.Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE (krótka prezentacja)
 30.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 31.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 32.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (536 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2814 kb)
Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności