Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Luni, 10 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președinției
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare
 5.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 6.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 7.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură): consultați procesul-verbal
 10.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 13.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 15.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 16.Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 17.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Corpul european de solidaritate (dezbatere)
 20.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general (dezbatere)
 21.Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (dezbatere)
 22.Măsuri specifice referitoare la Grecia (dezbatere)
 23.Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (dezbatere)
 24.Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (prezentare succintă)
 25.Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (prezentare succintă)
 26.Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (prezentare succintă)
 27.Egalitatea limbilor în epoca digitală (prezentare succintă)
 28.Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (prezentare succintă)
 29.Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (prezentare succintă)
 30.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 31.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 32.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (536 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2814 kb)
Ultima actualizare: 9 noiembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate