Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Ponedeljek, 10. september 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjava predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta: glej zapisnik
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev: gl. zapisnik
 7.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 8.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika): gl. zapisnik
 9.Zahteva za posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika): gl. zapisnik
 10.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 11.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika): gl. zapisnik
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev): gl. zapisnik
 13.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev): gl. zapisnik
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 15.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 16.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta: glej zapisnik
 17.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 18.Razpored dela
 19.Evropska solidarnostna enota (razprava)
 20.Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj (razprava)
 21.Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem (razprava)
 22.Specifični ukrepi za Grčijo (razprava)
 23.Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (razprava)
 24.Možnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev (kratka predstavitev)
 25.Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima (kratka predstavitev)
 26.Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev (kratka predstavitev)
 27.Enakopravnost jezikov v digitalni dobi (kratka predstavitev)
 28.Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (kratka predstavitev)
 29.Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU (kratka predstavitev)
 30.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 31.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 32.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja (536 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (2814 kb)
Zadnja posodobitev: 9. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov