Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 10 september 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 9.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 16.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 17.Inkomna dokument: se protokollet
 18.Arbetsplan
 19.Den europeiska solidaritetskåren (debatt)
 20.Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsram och allmänt mål (debatt)
 21.Effekten av EU:s sammanhållningspolitik i Nordirland (debatt)
 22.Särskilda åtgärder till förmån för Grekland (debatt)
 23.Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (debatt)
 24.Olika sätt att återintegrera arbetstagare efter skada eller sjukdom i sysselsättning av hög kvalitet (kortfattad redogörelse)
 25.Åtgärder för att förebygga och bekämpa mobbning och sexuella trakasserier på arbetsplatser, i det offentliga rummet och i politiken i EU (kortfattad redogörelse)
 26.Förbindelserna mellan EU och tredjeländer på området för reglering och tillsyn av finansiella tjänster (kortfattad redogörelse)
 27.Likabehandling av språk i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 28.Transparent och ansvarsfull förvaltning av naturtillgångar i utvecklingsländerna: skogarna (kortfattad redogörelse)
 29.Att stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsområden (kortfattad redogörelse)
 30.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 31.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 32.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (536 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2814 kb)
Senaste uppdatering: 9 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy