Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 11. září 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Diskuse s premiérem Řecka Alexisem Tsiprasem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 3.Slavnostní zasedání – Libanon
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Hlasování
  6.1.Rovnocennost přehlídek porostu (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (hlasování)
  6.2.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (hlasování)
  6.3.Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (hlasování)
  6.4.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (hlasování)
  6.5.Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (hlasování)
  6.6.Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (hlasování)
  6.7.Zvláštní opatření pro Řecko (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (hlasování)
  6.8.Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (hlasování)
  6.9.Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (hlasování)
  6.10.Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (hlasování)
  6.11.Evropský sbor solidarity (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (hlasování)
  6.12.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (hlasování)
  6.13.Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (hlasování)
  6.14.Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (hlasování)
  6.15.Rovnost jazyků v digitálním věku (A8-0228/2018 - Jill Evans) (hlasování)
  6.16.Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Zvláštní opatření pro Řecko (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Evropský sbor solidarity (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Opatření pro předcházení a boj proti psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Rovnost jazyků v digitálním věku (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Pokračování denního zasedání
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 11.Situace v Maďarsku (rozprava)
 12.Autorské právo na jednotném digitálním trhu (rozprava)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 14.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení): viz zápis
 15.Autonomní zbraňové systémy (rozprava)
 16.Stav vztahů mezi EU a USA (rozprava)
 17.Sdělení předsednictví: viz zápis
 18.Nouzová situace v Libyii a ve Středomoří (rozprava)
 19.Hrozba demolice Chán al-Ahmaru a dalších beduínských vesnic (rozprava) (rozprava)
 20.Situace v oblasti vztahů mezi EU a Čínou (rozprava)
 21.Kontrola peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící (rozprava)
 22.Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva (rozprava)
 23.Předložení dokumentů: viz zápis
 24.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 25.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (1150 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (5246 kb)
Poslední aktualizace: 6. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí