Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 11. september 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Kreeka peaministri Alexis Tsiprasega (arutelu)
 3.Pidulik istung - Liibanon
 4.Istungi jätkamine
 5.Volituste kontrollimine
 6.Hääletused
  6.1.Põldtunnustamise samaväärsus (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (hääletus)
  6.2.Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (hääletus)
  6.3.Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (hääletus)
  6.4.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (hääletus)
  6.5.Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (hääletus)
  6.6.ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (hääletus)
  6.7.Kreeka erimeetmed (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (hääletus)
  6.8.Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (hääletus)
  6.9.ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (hääletus)
  6.10.Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (hääletus)
  6.11.Euroopa solidaarsuskorpus (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (hääletus)
  6.12.Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (hääletus)
  6.13.Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (hääletus)
  6.14.Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (hääletus)
  6.15.Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (A8-0228/2018 - Jill Evans) (hääletus)
  6.16.Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Kreeka erimeetmed (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Euroopa solidaarsuskorpus (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Istungi jätkamine
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Olukord Ungaris (arutelu)
 12.Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 14.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2) (heakskiitmine) (vt protokoll)
 15.Autonoomsed relvasüsteemid (arutelu)
 16.ELi ja USA suhete seis (arutelu)
 17.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 18.Hädaolukord Liibüas ja Vahemere piirkonnas (arutelu)
 19.Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht (arutelu) (arutelu)
 20.ELi ja Hiina suhete seis (arutelu)
 21.Liitu siseneva või liidust väljuva sularaha kontroll (arutelu)
 22.Rahapesu vastu võitlemine kriminaalõiguse abil (arutelu)
 23.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (1150 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (5246 kb)
Viimane päevakajastamine: 6. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika