Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 11. syyskuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu Kreikan pääministerin Alexis Tsiprasin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 3.Juhlaistunto - Libanon
 4.Istunnon jatkaminen
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Äänestykset
  6.1.Viljelystarkastusten vastaavuus (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (äänestys)
  6.2.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä pienyritysten erityisjärjestelmän osalta (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (äänestys)
  6.3.Täytäntöönpanopäätös uusien psykoaktiivisten aineiden syklopropyylifentanyylin ja metoksiasetyylifentanyylin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (äänestys)
  6.4.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (äänestys)
  6.5.Esitys lisätalousarvioksi nro 4/2018: Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Bulgarian, Kreikan, Liettuan ja Puolan avustamiseksi (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (äänestys)
  6.6.EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (äänestys)
  6.7.Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (äänestys)
  6.8.Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (äänestys)
  6.9.Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (äänestys)
  6.10.Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (äänestys)
  6.11.Euroopan solidaarisuusjoukot (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (äänestys)
  6.12.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (äänestys)
  6.13.Horisontti 2020 -puiteohjelmaa täydentävä Euratom-ohjelma (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (äänestys)
  6.14.Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (äänestys)
  6.15.Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (A8-0228/2018 - Jill Evans) (äänestys)
  6.16.Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
  7.1.EU:n koheesiopolitiikan vaikutukset Pohjois-Irlantiin (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Keinot loukkaantumisesta tai sairaudesta toipuvien työntekijöiden integroimiseksi uudelleen laadukkaisiin työpaikkoihin (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Unionin ja kolmansien maiden väliset suhteet rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistäminen EU:n raja-alueilla (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Euroopan solidaarisuusjoukot (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Rakenneuudistusten tukiohjelma: rahoituspuitteet ja yleistavoite (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Toimenpiteet kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja torjumiseksi työpaikoilla, julkisissa tiloissa ja poliittisessa elämässä EU:ssa (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Kielellinen tasa-arvo digitaaliajalla (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Luonnonvarojen avoin ja vastuullinen hallinta kehitysmaissa: esimerkkinä metsät (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9.Istunnon jatkaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Unkarin tilanne (keskustelu)
 12.Tekijänoikeus digitaalisilla sisämarkkinoilla (keskustelu)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 14.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen): ks. pöytäkirja
 15.Autonomiset asejärjestelmät (keskustelu)
 16.EU:n ja Yhdysvaltain välisten suhteiden tilanne (keskustelu)
 17.Puhemiehen ilmoitus: ks. pöytäkirja
 18.Hätätilanne Libyassa ja Välimerellä (keskustelu)
 19.Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (keskustelu) (keskustelu)
 20.EU:n ja Kiinan suhteiden tila (keskustelu)
 21.Unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonta (keskustelu)
 22.Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin (keskustelu)
 23.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1150 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5246 kb)
Päivitetty viimeksi: 6. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö