Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos su Graikijos Ministru Pirmininku Alexiu Tsipru Europos ateities tema (diskusijos)
 3.Iškilmingas posėdis. Libanas
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Igaliojimų tikrinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Aprobavimo lygiavertiškumas (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (balsavimas)
  6.2.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos, susijusios su specialia mažosioms įmonėms skirta schema (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (balsavimas)
  6.3.Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms ciklopropilfentaniliui ir metoksiacetilfentaniliui (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (balsavimas)
  6.4.Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (balsavimas)
  6.5.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2018 projektas: Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Bulgarijai, Graikijai, Lietuvai ir Lenkijai (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (balsavimas)
  6.6.ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (balsavimas)
  6.7.Graikijai skirtos specialios priemonės (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (balsavimas)
  6.8.Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (balsavimas)
  6.9.ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (balsavimas)
  6.10.Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (balsavimas)
  6.11.Europos solidarumo korpusas (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (balsavimas)
  6.12.Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (balsavimas)
  6.13.Euratomo programa, kuria papildoma bendroji programa „Horizontas 2020“ (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (balsavimas)
  6.14.Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (balsavimas)
  6.15.Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje (A8-0228/2018 - Jill Evans) (balsavimas)
  6.16.Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.ES sanglaudos politikos poveikis Šiaurės Airijai (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Graikijai skirtos specialios priemonės (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.ES ir trečiųjų valstybių santykiai, susiję su finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimas ES pasienio regionuose (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Europos solidarumo korpusas (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Bauginimo ir seksualinio priekabiavimo darbe, viešose vietose ir politiniame gyvenime ES prevencijos ir kovos su jais priemonės (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Kalbų lygybė skaitmeniniame amžiuje (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Skaidrus ir atsakingas gamtos išteklių valdymas besivystančiose šalyse. Miškai (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 9.Posėdžio atnaujinimas
 10.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 11.Padėtis Vengrijoje (diskusijos)
 12.Autorių teisės bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (diskusijos)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 14.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas) (žr. protokola)
 15.Autonominių ginklų sistemos (diskusijos)
 16.ES ir JAV santykių padėtis (diskusijos)
 17.Pirmininko pranešimas (žr. protokola)
 18.Kritiška padėtis Libijoje ir Viduržemio jūros regione (diskusijos)
 19.Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (diskusijos) (diskusijos)
 20.ES ir Kinijos santykių padėtis (diskusijos)
 21.Į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė (diskusijos)
 22.Kova su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis (diskusijos)
 23.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 25.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija (1150 kb)
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija (5246 kb)
Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika