Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2018. gada 11. septembris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates ar Grieķijas premjerministru Alexis Tsipras par Eiropas nākotni (debates)
 3.Svinīgā sēde — Libāna
 4.Sēdes atsākšana
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Lauka apskašu atbilstība (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (balsošana)
  6.2.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mazajiem uzņēmumiem (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (balsošana)
  6.3.Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu jaunajām psihoaktīvajām vielām ciklopropilfentanilam un metoksiacetilfentanilam (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (balsošana)
  6.4.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (balsošana)
  6.5.Budžeta grozījuma projekts Nr. 4/2018: Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (balsošana)
  6.6.ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (balsošana)
  6.7.Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (balsošana)
  6.8.Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (balsošana)
  6.9.ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (balsošana)
  6.10.Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (balsošana)
  6.11.Eiropas Solidaritātes korpuss (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (balsošana)
  6.12.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (balsošana)
  6.13.Euratom programma, kas papildina pamatprogrammu "Apvārsnis 2020" (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (balsošana)
  6.14.Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (balsošana)
  6.15.Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (A8-0228/2018 - Jill Evans) (balsošana)
  6.16.Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.ES kohēzijas politikas ietekme uz Ziemeļīriju (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Risinājumi attiecībā uz darba ņēmēju reintegrāciju kvalitatīvā nodarbinātībā pēc traumas vai slimības (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.ES un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Izaugsmes un kohēzijas stimulēšana ES pierobežas reģionos (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Eiropas Solidaritātes korpuss (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Pasākumi, ar kuriem Eiropas Savienībā novērst un apkarot personas aizskaršanu un seksuālu uzmākšanos darbavietā, sabiedriskās vietās un politiskajā dzīvē (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Valodu līdztiesība digitālajā laikmetā (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Pārredzama un atbildīga dabas resursu pārvaldība jaunattīstības valstīs: meži (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Sēdes atsākšana
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Stāvoklis Ungārijā (debates)
 12.Autortiesības digitālajā vienotajā tirgū (debates)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 14.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana) (sk. protokolu)
 15.Autonomu ieroču sistēmas (debates)
 16.ES un ASV attiecību stāvoklis (debates)
 17.Priekšsēdētāja paziņojums (sk. protokolu)
 18.Ārkārtas stāvoklis Lībijā un Vidusjūrā (debates)
 19.Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana (debates) (debates)
 20.ES un Ķīnas attiecību stāvoklis (debates)
 21.Savienības teritorijā ievestās vai no tās izvestās naudas kontrole (debates)
 22.Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošana krimināltiesībās (debates)
 23.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (1150 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (5246 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 6. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika