Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Greċja, Alexis Tsipras, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 3.Seduta formali - Libanu
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Verifika tas-setgħat
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (votazzjoni)
  6.2.Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (votazzjoni)
  6.3.Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda ċiklopropilfentanil u metossiaċetilfentanil għal miżuri ta' kontroll (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (votazzjoni)
  6.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (votazzjoni)
  6.5.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2018: mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (votazzjoni)
  6.6.L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (votazzjoni)
  6.7.Miżuri speċifiċi għall-Greċja (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (votazzjoni)
  6.8.Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (votazzjoni)
  6.9.Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (votazzjoni)
  6.10.It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (votazzjoni)
  6.11.Korp Ewropew ta' Solidarjetà (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (votazzjoni)
  6.12.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (votazzjoni)
  6.13.Il-Programm Euratom li jikkumplimenta l-Programm Qafas Orizzont 2020 (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (votazzjoni)
  6.14.Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (votazzjoni)
  6.15.L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (A8-0228/2018 - Jill Evans) (votazzjoni)
  6.16.Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (votazzjoni)
 7.Spegazzjonijiet tal-vot
  7.1.L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Miżuri speċifiċi għall-Greċja (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Korp Ewropew ta' Solidarjetà (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel: ara l-Minuti
 11.Is-sitwazzjoni fl-Ungerija (dibattitu)
 12.Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali (dibattitu)
 13.Corrigendum (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 14.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni): ara l-Minuti
 15.Sistemi ta' armi awtonomi (dibattitu)
 16.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (dibattitu)
 17.Avviż mill-President: ara l-Minuti
 18.Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Libja u fil-Mediterran (dibattitu)
 19.It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra (dibattitu) (dibattitu)
 20.Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (dibattitu)
 21.Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni (dibattitu)
 22.Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali (dibattitu)
 23.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 25.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1150 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5246 kb)
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Diċembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza