Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Dinsdag 11 september 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat met de premier van Griekenland, Alexis Tsipras, over de toekomst van Europa (debat)
 3.Plechtige vergadering - Libanon
 4.Hervatting van de vergadering
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Stemmingen
  6.1.De gelijkwaardigheid van veldkeuringen (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (stemming)
  6.2.Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (stemming)
  6.3.Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (stemming)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (stemming)
  6.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (stemming)
  6.6.De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (stemming)
  6.7.Specifieke maatregelen voor Griekenland (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (stemming)
  6.8.Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (stemming)
  6.9.Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (stemming)
  6.10.Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (stemming)
  6.11.Europees Solidariteitskorps (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (stemming)
  6.12.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (stemming)
  6.13.Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (stemming)
  6.14.Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (stemming)
  6.15.Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (A8-0228/2018 - Jill Evans) (stemming)
  6.16.Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Specifieke maatregelen voor Griekenland (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Europees Solidariteitskorps (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Taalgelijkheid in het digitale tijdperk (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.De situatie in Hongarije (debat)
 12.Auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (debat)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 14.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming): zie notulen
 15.Autonome wapensystemen (debat)
 16.Stand van de betrekkingen tussen de EU en de VS (debat)
 17.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 18.De noodsituatie in Libië en het Middellandse- Zeegebied (debat)
 19.Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (debat) (debat)
 20.Stand van de betrekkingen tussen de EU en China (debat)
 21.Controle van liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten (debat)
 22.Strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld (debat)
 23.Ingekomen stukken: zie notulen
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (1150 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (5246 kb)
Laatst bijgewerkt op: 6 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid