Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 11 septembrie 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere cu prim-ministrul Greciei, Alexis Tsipras, despre viitorul Europei (dezbatere)
 3.Ședință solemnă - Liban
 4.Reluarea şedinţei
 5.Verificarea prerogativelor
 6.Votare
  6.1.Echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Brazilia (A8-0253/2018 - Czesław Adam Siekierski) (vot)
  6.2.Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici (A8-0260/2018 - Tom Vandenkendelaere) (vot)
  6.3.Decizia de punere în aplicare privind supunerea noilor substanțe psihoactive ciclopropilfentanil și metoxiacetilfentanil unor măsuri de control (A8-0271/2018 - Branislav Škripek) (vot)
  6.4.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski) (vot)
  6.5.Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2018: mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan) (vot)
  6.6.Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (A8-0240/2018 - Derek Vaughan) (vot)
  6.7.Măsuri specifice referitoare la Grecia (A8-0244/2018 - Pascal Arimont) (vot)
  6.8.Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská) (vot)
  6.9.Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (A8-0263/2018 - Brian Hayes) (vot)
  6.10.Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman) (vot)
  6.11.Corpul european de solidaritate (A8-0060/2018 - Helga Trüpel) (vot)
  6.12.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić) (vot)
  6.13.Programul Euratom de completare a Programului-cadru Orizont 2020 (A8-0258/2018 - Rebecca Harms) (vot)
  6.14.Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (A8-0265/2018 - Pina Picierno) (vot)
  6.15.Egalitatea limbilor în epoca digitală (A8-0228/2018 - Jill Evans) (vot)
  6.16.Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (A8-0249/2018 - Heidi Hautala) (vot)
 7.Explicații privind votul
  7.1.Impactul politicii de coeziune a UE asupra Irlandei de Nord (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)
  7.2.Măsuri specifice referitoare la Grecia (A8-0244/2018 - Pascal Arimont)
  7.3.Metodele de reintegrare a lucrătorilor care se recuperează în urma vătămărilor și a bolilor în locuri de muncă de calitate (A8-0208/2018 - Jana Žitňanská)
  7.4.Relațiile dintre UE și țările terțe în ceea ce privește reglementarea și supravegherea serviciilor financiare (A8-0263/2018 - Brian Hayes)
  7.5.Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)
  7.6.Corpul european de solidaritate (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)
  7.7.Programul de sprijin pentru reforme structurale: pachet financiar și obiectiv general (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)
  7.8.Măsuri de prevenire și combatere a hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la locul de muncă, în spațiile publice și în viața politică în UE (A8-0265/2018 - Pina Picierno)
  7.9.Egalitatea limbilor în epoca digitală (A8-0228/2018 - Jill Evans)
  7.10.Gestionarea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare: pădurile (A8-0249/2018 - Heidi Hautala)
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 9.Reluarea şedinţei
 10.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 11.Situația din Ungaria (dezbatere)
 12.Dreptul de autor pe piața unică digitală (dezbatere)
 13.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 14.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură) (aprobare): consultaţi procesul-verbal
 15.Sistemele de arme autonome (dezbatere)
 16.Stadiul actual al relațiilor UE-SUA (dezbatere)
 17.Comunicarea Președinției: consultaţi procesul-verbal
 18.Situația de urgență din Libia și din Marea Mediterană (dezbatere)
 19.Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (dezbatere) (dezbatere)
 20.Stadiul actual al relațiilor UE-China (dezbatere)
 21.Controlul fluxurilor de numerar care intră sau ies din Uniune (dezbatere)
 22.Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor (dezbatere)
 23.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1150 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5246 kb)
Ultima actualizare: 6 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate